Alert button
Picture for Hailong Jin

Hailong Jin

Alert button

VisKoP: Visual Knowledge oriented Programming for Interactive Knowledge Base Question Answering

Jul 06, 2023
Zijun Yao, Yuanyong Chen, Xin Lv, Shulin Cao, Amy Xin, Jifan Yu, Hailong Jin, Jianjun Xu, Peng Zhang, Lei Hou, Juanzi Li

Figure 1 for VisKoP: Visual Knowledge oriented Programming for Interactive Knowledge Base Question Answering
Figure 2 for VisKoP: Visual Knowledge oriented Programming for Interactive Knowledge Base Question Answering
Figure 3 for VisKoP: Visual Knowledge oriented Programming for Interactive Knowledge Base Question Answering
Figure 4 for VisKoP: Visual Knowledge oriented Programming for Interactive Knowledge Base Question Answering
Viaarxiv icon

KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models

Jun 15, 2023
Jifan Yu, Xiaozhi Wang, Shangqing Tu, Shulin Cao, Daniel Zhang-Li, Xin Lv, Hao Peng, Zijun Yao, Xiaohan Zhang, Hanming Li, Chunyang Li, Zheyuan Zhang, Yushi Bai, Yantao Liu, Amy Xin, Nianyi Lin, Kaifeng Yun, Linlu Gong, Jianhui Chen, Zhili Wu, Yunjia Qi, Weikai Li, Yong Guan, Kaisheng Zeng, Ji Qi, Hailong Jin, Jinxin Liu, Yu Gu, Yuan Yao, Ning Ding, Lei Hou, Zhiyuan Liu, Bin Xu, Jie Tang, Juanzi Li

Figure 1 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Figure 2 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Figure 3 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Figure 4 for KoLA: Carefully Benchmarking World Knowledge of Large Language Models
Viaarxiv icon

Learn to Not Link: Exploring NIL Prediction in Entity Linking

May 25, 2023
Fangwei Zhu, Jifan Yu, Hailong Jin, Juanzi Li, Lei Hou, Zhifang Sui

Figure 1 for Learn to Not Link: Exploring NIL Prediction in Entity Linking
Figure 2 for Learn to Not Link: Exploring NIL Prediction in Entity Linking
Figure 3 for Learn to Not Link: Exploring NIL Prediction in Entity Linking
Figure 4 for Learn to Not Link: Exploring NIL Prediction in Entity Linking
Viaarxiv icon

COPEN: Probing Conceptual Knowledge in Pre-trained Language Models

Nov 08, 2022
Hao Peng, Xiaozhi Wang, Shengding Hu, Hailong Jin, Lei Hou, Juanzi Li, Zhiyuan Liu, Qun Liu

Figure 1 for COPEN: Probing Conceptual Knowledge in Pre-trained Language Models
Figure 2 for COPEN: Probing Conceptual Knowledge in Pre-trained Language Models
Figure 3 for COPEN: Probing Conceptual Knowledge in Pre-trained Language Models
Figure 4 for COPEN: Probing Conceptual Knowledge in Pre-trained Language Models
Viaarxiv icon

Feature Engineering and Ensemble Modeling for Paper Acceptance Rank Prediction

Nov 14, 2016
Yujie Qian, Yinpeng Dong, Ye Ma, Hailong Jin, Juanzi Li

Figure 1 for Feature Engineering and Ensemble Modeling for Paper Acceptance Rank Prediction
Figure 2 for Feature Engineering and Ensemble Modeling for Paper Acceptance Rank Prediction
Figure 3 for Feature Engineering and Ensemble Modeling for Paper Acceptance Rank Prediction
Figure 4 for Feature Engineering and Ensemble Modeling for Paper Acceptance Rank Prediction
Viaarxiv icon