Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

LitMind Dictionary: An Open-Source Online DictionaryCunliang Kong , Xuezhi Fang , Liner Yang , Yun Chen , Erhong Yang


   Access Paper or Ask Questions

BLCU-ICALL at SemEval-2022 Task 1: Cross-Attention Multitasking Framework for Definition ModelingCunliang Kong , Yujie Wang , Ruining Chong , Liner Yang , Hengyuan Zhang , Erhong Yang , Yaping Huang


   Access Paper or Ask Questions

Multitasking Framework for Unsupervised Simple Definition GenerationCunliang Kong , Yun Chen , Hengyuan Zhang , Liner Yang , Erhong Yang

* Accepted by ACL 2022 (main conference) 

   Access Paper or Ask Questions

YACLC: A Chinese Learner Corpus with Multidimensional AnnotationYingying Wang , Cunliang Kong , Liner Yang , Yijun Wang , Xiaorong Lu , Renfen Hu , Shan He , Zhenghao Liu , Yun Chen , Erhong Yang , Maosong Sun

* 4 pages, 3 figures 

   Access Paper or Ask Questions

CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation BenchmarkYuan Yao , Qingxiu Dong , Jian Guan , Boxi Cao , Zhengyan Zhang , Chaojun Xiao , Xiaozhi Wang , Fanchao Qi , Junwei Bao , Jinran Nie , Zheni Zeng , Yuxian Gu , Kun Zhou , Xuancheng Huang , Wenhao Li , Shuhuai Ren , Jinliang Lu , Chengqiang Xu , Huadong Wang , Guoyang Zeng , Zile Zhou , Jiajun Zhang , Juanzi Li , Minlie Huang , Rui Yan , Xiaodong He , Xiaojun Wan , Xin Zhao , Xu Sun , Yang Liu , Zhiyuan Liu , Xianpei Han , Erhong Yang , Zhifang Sui , Maosong Sun


   Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Domain Adaptation for Grammatical Error Correction via Meta-LearningShengsheng Zhang , Yaping Huang , Yun Chen , Liner Yang , Chencheng Wang , Erhong Yang


   Access Paper or Ask Questions

Toward Cross-Lingual Definition Generation for Language LearnersCunliang Kong , Liner Yang , Tianzuo Zhang , Qinan Fan , Zhenghao Liu , Yun Chen , Erhong Yang


   Access Paper or Ask Questions

Controllable Data Synthesis Method for Grammatical Error CorrectionChencheng Wang , Liner Yang , Yun Chen , Yongping Du , Erhong Yang


   Access Paper or Ask Questions

Incorporating Sememes into Chinese Definition ModelingLiner Yang , Cunliang Kong , Yun Chen , Yang Liu , Qinan Fan , Erhong Yang


   Access Paper or Ask Questions