Alert button
Picture for Chenyu Li

Chenyu Li

Alert button

Timer: Transformers for Time Series Analysis at Scale

Feb 04, 2024
Yong Liu, Haoran Zhang, Chenyu Li, Xiangdong Huang, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Viaarxiv icon

SpectralGPT: Spectral Foundation Model

Nov 25, 2023
Danfeng Hong, Bing Zhang, Xuyang Li, Yuxuan Li, Chenyu Li, Jing Yao, Naoto Yokoya, Hao Li, Pedram Ghamisi, Xiuping Jia, Antonio Plaza, Gamba Paolo, Jon Atli Benediktsson, Jocelyn Chanussot

Viaarxiv icon

Cross-City Matters: A Multimodal Remote Sensing Benchmark Dataset for Cross-City Semantic Segmentation using High-Resolution Domain Adaptation Networks

Oct 03, 2023
Danfeng Hong, Bing Zhang, Hao Li, Yuxuan Li, Jing Yao, Chenyu Li, Martin Werner, Jocelyn Chanussot, Alexander Zipf, Xiao Xiang Zhu

Figure 1 for Cross-City Matters: A Multimodal Remote Sensing Benchmark Dataset for Cross-City Semantic Segmentation using High-Resolution Domain Adaptation Networks
Figure 2 for Cross-City Matters: A Multimodal Remote Sensing Benchmark Dataset for Cross-City Semantic Segmentation using High-Resolution Domain Adaptation Networks
Figure 3 for Cross-City Matters: A Multimodal Remote Sensing Benchmark Dataset for Cross-City Semantic Segmentation using High-Resolution Domain Adaptation Networks
Figure 4 for Cross-City Matters: A Multimodal Remote Sensing Benchmark Dataset for Cross-City Semantic Segmentation using High-Resolution Domain Adaptation Networks
Viaarxiv icon

Koopa: Learning Non-stationary Time Series Dynamics with Koopman Predictors

May 30, 2023
Yong Liu, Chenyu Li, Jianmin Wang, Mingsheng Long

Figure 1 for Koopa: Learning Non-stationary Time Series Dynamics with Koopman Predictors
Figure 2 for Koopa: Learning Non-stationary Time Series Dynamics with Koopman Predictors
Figure 3 for Koopa: Learning Non-stationary Time Series Dynamics with Koopman Predictors
Figure 4 for Koopa: Learning Non-stationary Time Series Dynamics with Koopman Predictors
Viaarxiv icon

Experimenting with an Evaluation Framework for Imbalanced Data Learning (EFIDL)

Jan 26, 2023
Chenyu Li, Xia Jiang

Figure 1 for Experimenting with an Evaluation Framework for Imbalanced Data Learning (EFIDL)
Figure 2 for Experimenting with an Evaluation Framework for Imbalanced Data Learning (EFIDL)
Figure 3 for Experimenting with an Evaluation Framework for Imbalanced Data Learning (EFIDL)
Figure 4 for Experimenting with an Evaluation Framework for Imbalanced Data Learning (EFIDL)
Viaarxiv icon

Deep learning for seismic phase detection and picking in the aftershock zone of 2008 Mw7.9 Wenchuan

Jan 18, 2019
Lijun Zhu, Zhigang Peng, James McClellan, Chenyu Li, Dongdong Yao, Zefeng Li, Lihua Fang

Figure 1 for Deep learning for seismic phase detection and picking in the aftershock zone of 2008 Mw7.9 Wenchuan
Figure 2 for Deep learning for seismic phase detection and picking in the aftershock zone of 2008 Mw7.9 Wenchuan
Figure 3 for Deep learning for seismic phase detection and picking in the aftershock zone of 2008 Mw7.9 Wenchuan
Figure 4 for Deep learning for seismic phase detection and picking in the aftershock zone of 2008 Mw7.9 Wenchuan
Viaarxiv icon

Low-resolution Face Recognition in the Wild via Selective Knowledge Distillation

Nov 25, 2018
Shiming Ge, Shengwei Zhao, Chenyu Li, Jia Li

Figure 1 for Low-resolution Face Recognition in the Wild via Selective Knowledge Distillation
Figure 2 for Low-resolution Face Recognition in the Wild via Selective Knowledge Distillation
Figure 3 for Low-resolution Face Recognition in the Wild via Selective Knowledge Distillation
Figure 4 for Low-resolution Face Recognition in the Wild via Selective Knowledge Distillation
Viaarxiv icon