Alert button

AIR-Bench: Benchmarking Large Audio-Language Models via Generative Comprehension

Feb 12, 2024
Qian Yang, Jin Xu, Wenrui Liu, Yunfei Chu, Ziyue Jiang, Xiaohuan Zhou, Yichong Leng, Yuanjun Lv, Zhou Zhao, Chang Zhou, Jingren Zhou

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: