Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhiyuan Qi

PRASEMap: A Probabilistic Reasoning and Semantic Embedding based Knowledge Graph Alignment System


Jun 16, 2021
Zhiyuan Qi, Ziheng Zhang, Jiaoyan Chen, Xi Chen, Yefeng Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Knowledge Graph Alignment by Probabilistic Reasoning and Semantic Embedding


May 19, 2021
Zhiyuan Qi, Ziheng Zhang, Jiaoyan Chen, Xi Chen, Yuejia Xiang, Ningyu Zhang, Yefeng Zheng

* Accepted by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Combat Data Shift in Few-shot Learning with Knowledge Graph


Feb 26, 2021
Yongchun Zhu, Fuzhen Zhuang, Xiangliang Zhang, Zhiyuan Qi, Zhiping Shi, Qing He

* 10 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey on Transfer Learning


Dec 17, 2019
Fuzhen Zhuang, Zhiyuan Qi, Keyu Duan, Dongbo Xi, Yongchun Zhu, Hengshu Zhu, Hui Xiong, Qing He

* 27 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Transfer Learning Toolkit: Primers and Benchmarks


Nov 20, 2019
Fuzhen Zhuang, Keyu Duan, Tongjia Guo, Yongchun Zhu, Dongbo Xi, Zhiyuan Qi, Qing He

* A Transfer Learning Toolkit 

  Access Paper or Ask Questions