Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuechen Wang

SignBERT: Pre-Training of Hand-Model-Aware Representation for Sign Language Recognition


Oct 11, 2021
Hezhen Hu, Weichao Zhao, Wengang Zhou, Yuechen Wang, Houqiang Li

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Temporal Adjacent Network for Language Grounding


Jun 30, 2021
Yuechen Wang, Jiajun Deng, Wengang Zhou, Houqiang Li

* Accepted by IEEE Transactions on Multimedia, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-training Text Representations as Meta Learning


Apr 12, 2020
Shangwen Lv, Yuechen Wang, Daya Guo, Duyu Tang, Nan Duan, Fuqing Zhu, Ming Gong, Linjun Shou, Ryan Ma, Daxin Jiang, Guihong Cao, Ming Zhou, Songlin Hu

* 2 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions