Alert button
Picture for Yechao Bai

Yechao Bai

Alert button

BIMS-PU: Bi-Directional and Multi-Scale Point Cloud Upsampling

Jun 25, 2022
Yechao Bai, Xiaogang Wang, Marcelo H. Ang Jr, Daniela Rus

Figure 1 for BIMS-PU: Bi-Directional and Multi-Scale Point Cloud Upsampling
Figure 2 for BIMS-PU: Bi-Directional and Multi-Scale Point Cloud Upsampling
Figure 3 for BIMS-PU: Bi-Directional and Multi-Scale Point Cloud Upsampling
Figure 4 for BIMS-PU: Bi-Directional and Multi-Scale Point Cloud Upsampling
Viaarxiv icon

Multi-Scale Feature Aggregation by Cross-Scale Pixel-to-Region Relation Operation for Semantic Segmentation

Jun 03, 2021
Yechao Bai, Ziyuan Huang, Lyuyu Shen, Hongliang Guo, Marcelo H. Ang Jr, Daniela Rus

Figure 1 for Multi-Scale Feature Aggregation by Cross-Scale Pixel-to-Region Relation Operation for Semantic Segmentation
Figure 2 for Multi-Scale Feature Aggregation by Cross-Scale Pixel-to-Region Relation Operation for Semantic Segmentation
Figure 3 for Multi-Scale Feature Aggregation by Cross-Scale Pixel-to-Region Relation Operation for Semantic Segmentation
Figure 4 for Multi-Scale Feature Aggregation by Cross-Scale Pixel-to-Region Relation Operation for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Group Sparsity Residual with Non-Local Samples for Image Denoising

Mar 22, 2018
Zhiyuan Zha, Xinggan Zhang, Qiong Wang, Yechao Bai, Lan Tang, Xin Yuan

Figure 1 for Group Sparsity Residual with Non-Local Samples for Image Denoising
Figure 2 for Group Sparsity Residual with Non-Local Samples for Image Denoising
Figure 3 for Group Sparsity Residual with Non-Local Samples for Image Denoising
Figure 4 for Group Sparsity Residual with Non-Local Samples for Image Denoising
Viaarxiv icon

Image denoising via group sparsity residual constraint

Mar 03, 2017
Zhiyuan Zha, Xin Liu, Ziheng Zhou, Xiaohua Huang, Jingang Shi, Zhenhong Shang, Lan Tang, Yechao Bai, Qiong Wang, Xinggan Zhang

Figure 1 for Image denoising via group sparsity residual constraint
Figure 2 for Image denoising via group sparsity residual constraint
Figure 3 for Image denoising via group sparsity residual constraint
Figure 4 for Image denoising via group sparsity residual constraint
Viaarxiv icon

Image denoising using group sparsity residual and external nonlocal self-similarity prior

Jan 03, 2017
Zhiyuan Zha, Xinggan Zhang, Qiong Wang, Yechao Bai, Lan Tang

Figure 1 for Image denoising using group sparsity residual and external nonlocal self-similarity prior
Figure 2 for Image denoising using group sparsity residual and external nonlocal self-similarity prior
Figure 3 for Image denoising using group sparsity residual and external nonlocal self-similarity prior
Figure 4 for Image denoising using group sparsity residual and external nonlocal self-similarity prior
Viaarxiv icon