Picture for Yao-Fei Cheng

Yao-Fei Cheng

Exploring Speech Recognition, Translation, and Understanding with Discrete Speech Units: A Comparative Study

Add code
Sep 27, 2023
Xuankai Chang, Brian Yan, Kwanghee Choi, Jeeweon Jung, Yichen Lu, Soumi Maiti, Roshan Sharma, Jiatong Shi, Jinchuan Tian, Shinji Watanabe, Yuya Fujita, Takashi Maekaku, Pengcheng Guo, Yao-Fei Cheng, Pavel Denisov, Kohei Saijo, Hsiu-Hsuan Wang

Figure 1 for Exploring Speech Recognition, Translation, and Understanding with Discrete Speech Units: A Comparative Study
Figure 2 for Exploring Speech Recognition, Translation, and Understanding with Discrete Speech Units: A Comparative Study
Figure 3 for Exploring Speech Recognition, Translation, and Understanding with Discrete Speech Units: A Comparative Study
Figure 4 for Exploring Speech Recognition, Translation, and Understanding with Discrete Speech Units: A Comparative Study
Viaarxiv icon

CasNet: Investigating Channel Robustness for Speech Separation

Add code
Oct 27, 2022
Fan-Lin Wang, Yao-Fei Cheng, Hung-Shin Lee, Yu Tsao, Hsin-Min Wang

Figure 1 for CasNet: Investigating Channel Robustness for Speech Separation
Figure 2 for CasNet: Investigating Channel Robustness for Speech Separation
Figure 3 for CasNet: Investigating Channel Robustness for Speech Separation
Figure 4 for CasNet: Investigating Channel Robustness for Speech Separation
Viaarxiv icon

A Teacher-student Framework for Unsupervised Speech Enhancement Using Noise Remixing Training and Two-stage Inference

Add code
Oct 27, 2022
Li-Wei Chen, Yao-Fei Cheng, Hung-Shin Lee, Yu Tsao, Hsin-Min Wang

Figure 1 for A Teacher-student Framework for Unsupervised Speech Enhancement Using Noise Remixing Training and Two-stage Inference
Figure 2 for A Teacher-student Framework for Unsupervised Speech Enhancement Using Noise Remixing Training and Two-stage Inference
Figure 3 for A Teacher-student Framework for Unsupervised Speech Enhancement Using Noise Remixing Training and Two-stage Inference
Viaarxiv icon

Chain-based Discriminative Autoencoders for Speech Recognition

Add code
Mar 28, 2022
Hung-Shin Lee, Pin-Tuan Huang, Yao-Fei Cheng, Hsin-Min Wang

Figure 1 for Chain-based Discriminative Autoencoders for Speech Recognition
Figure 2 for Chain-based Discriminative Autoencoders for Speech Recognition
Figure 3 for Chain-based Discriminative Autoencoders for Speech Recognition
Viaarxiv icon

AlloST: Low-resource Speech Translation without Source Transcription

Add code
May 01, 2021
Yao-Fei Cheng, Hung-Shin Lee, Hsin-Min Wang

Figure 1 for AlloST: Low-resource Speech Translation without Source Transcription
Figure 2 for AlloST: Low-resource Speech Translation without Source Transcription
Figure 3 for AlloST: Low-resource Speech Translation without Source Transcription
Figure 4 for AlloST: Low-resource Speech Translation without Source Transcription
Viaarxiv icon