Picture for Xiyao Li

Xiyao Li

End-to-end training of Multimodal Model and ranking Model

Add code
Apr 09, 2024
Xiuqi Deng, Lu Xu, Xiyao Li, Jinkai Yu, Erpeng Xue, Zhongyuan Wang, Di Zhang, Zhaojie Liu, Guorui Zhou, Yang Song, Na Mou, Shen Jiang, Han Li

Figure 1 for End-to-end training of Multimodal Model and ranking Model
Figure 2 for End-to-end training of Multimodal Model and ranking Model
Figure 3 for End-to-end training of Multimodal Model and ranking Model
Figure 4 for End-to-end training of Multimodal Model and ranking Model
Viaarxiv icon

ProS: Prompting-to-simulate Generalized knowledge for Universal Cross-Domain Retrieval

Add code
Dec 19, 2023
Kaipeng Fang, Jingkuan Song, Lianli Gao, Pengpeng Zeng, Zhi-Qi Cheng, Xiyao Li, Heng Tao Shen

Viaarxiv icon

MoCoSA: Momentum Contrast for Knowledge Graph Completion with Structure-Augmented Pre-trained Language Models

Add code
Aug 16, 2023
Jiabang He, Liu Jia, Lei Wang, Xiyao Li, Xing Xu

Figure 1 for MoCoSA: Momentum Contrast for Knowledge Graph Completion with Structure-Augmented Pre-trained Language Models
Figure 2 for MoCoSA: Momentum Contrast for Knowledge Graph Completion with Structure-Augmented Pre-trained Language Models
Figure 3 for MoCoSA: Momentum Contrast for Knowledge Graph Completion with Structure-Augmented Pre-trained Language Models
Figure 4 for MoCoSA: Momentum Contrast for Knowledge Graph Completion with Structure-Augmented Pre-trained Language Models
Viaarxiv icon

Conductivity Imaging from Internal Measurements with Mixed Least-Squares Deep Neural Networks

Add code
Mar 29, 2023
Bangti Jin, Xiyao Li, Qimeng Quan, Zhi Zhou

Figure 1 for Conductivity Imaging from Internal Measurements with Mixed Least-Squares Deep Neural Networks
Figure 2 for Conductivity Imaging from Internal Measurements with Mixed Least-Squares Deep Neural Networks
Figure 3 for Conductivity Imaging from Internal Measurements with Mixed Least-Squares Deep Neural Networks
Figure 4 for Conductivity Imaging from Internal Measurements with Mixed Least-Squares Deep Neural Networks
Viaarxiv icon

Fashion Image Retrieval with Multi-Granular Alignment

Add code
Feb 27, 2023
Jinkuan Zhu, Hao Huang, Qiao Deng, Xiyao Li

Figure 1 for Fashion Image Retrieval with Multi-Granular Alignment
Figure 2 for Fashion Image Retrieval with Multi-Granular Alignment
Figure 3 for Fashion Image Retrieval with Multi-Granular Alignment
Figure 4 for Fashion Image Retrieval with Multi-Granular Alignment
Viaarxiv icon

Imaging Conductivity from Current Density Magnitude using Neural Networks

Add code
Apr 18, 2022
Bangti Jin, Xiyao Li, Xiliang Lu

Figure 1 for Imaging Conductivity from Current Density Magnitude using Neural Networks
Figure 2 for Imaging Conductivity from Current Density Magnitude using Neural Networks
Figure 3 for Imaging Conductivity from Current Density Magnitude using Neural Networks
Figure 4 for Imaging Conductivity from Current Density Magnitude using Neural Networks
Viaarxiv icon

CADG: A Model Based on Cross Attention for Domain Generalization

Add code
Apr 07, 2022
Cheng Dai, Fan Li, Xiyao Li, Donglin Xie

Figure 1 for CADG: A Model Based on Cross Attention for Domain Generalization
Figure 2 for CADG: A Model Based on Cross Attention for Domain Generalization
Viaarxiv icon