Alert button
Picture for Xiaowei Jia

Xiaowei Jia

Alert button

LITE: Modeling Environmental Ecosystems with Multimodal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Haoran Li, Junqi Liu, Zexian Wang, Shiyuan Luo, Xiaowei Jia, Huaxiu Yao

Viaarxiv icon

Knowledge-guided Machine Learning: Current Trends and Future Prospects

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2024
Anuj Karpatne, Xiaowei Jia, Vipin Kumar

Viaarxiv icon

Improving Explainable Object-induced Model through Uncertainty for Automated Vehicles

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 23, 2024
Shihong Ling, Yue Wan, Xiaowei Jia, Na Du

Viaarxiv icon

Referee-Meta-Learning for Fast Adaptation of Locational Fairness

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Weiye Chen, Yiqun Xie, Xiaowei Jia, Erhu He, Han Bao, Bang An, Xun Zhou

Viaarxiv icon

SimFair: Physics-Guided Fairness-Aware Learning with Simulation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 05, 2024
Zhihao Wang, Yiqun Xie, Zhili Li, Xiaowei Jia, Zhe Jiang, Aolin Jia, Shuo Xu

Viaarxiv icon

Combining Satellite and Weather Data for Crop Type Mapping: An Inverse Modelling Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 29, 2024
Praveen Ravirathinam, Rahul Ghosh, Ankush Khandelwal, Xiaowei Jia, David Mulla, Vipin Kumar

Viaarxiv icon

Phenotyping calcification in vascular tissues using artificial intelligence

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 17, 2024
Mehdi Ramezanpour, Anne M. Robertson, Yasutaka Tobe, Xiaowei Jia, Juan R. Cebral

Viaarxiv icon

FREE: The Foundational Semantic Recognition for Modeling Environmental Ecosystems

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2023
Shiyuan Luo, Juntong Ni, Shengyu Chen, Runlong Yu, Yiqun Xie, Licheng Liu, Zhenong Jin, Huaxiu Yao, Xiaowei Jia

Viaarxiv icon

From molecules to scaffolds to functional groups: building context-dependent molecular representation via multi-channel learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 05, 2023
Yue Wan, Jialu Wu, Tingjun Hou, Chang-Yu Hsieh, Xiaowei Jia

Figure 1 for From molecules to scaffolds to functional groups: building context-dependent molecular representation via multi-channel learning
Figure 2 for From molecules to scaffolds to functional groups: building context-dependent molecular representation via multi-channel learning
Figure 3 for From molecules to scaffolds to functional groups: building context-dependent molecular representation via multi-channel learning
Figure 4 for From molecules to scaffolds to functional groups: building context-dependent molecular representation via multi-channel learning
Viaarxiv icon