Alert button
Picture for Shengyu Chen

Shengyu Chen

Alert button

FREE: The Foundational Semantic Recognition for Modeling Environmental Ecosystems

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2023
Shiyuan Luo, Juntong Ni, Shengyu Chen, Runlong Yu, Yiqun Xie, Licheng Liu, Zhenong Jin, Huaxiu Yao, Xiaowei Jia

Viaarxiv icon

HOSSnet: an Efficient Physics-Guided Neural Network for Simulating Crack Propagation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 14, 2023
Shengyu Chen, Shihang Feng, Yao Huang, Zhou Lei, Xiaowei Jia, Youzuo Lin, Estaben Rougier

Figure 1 for HOSSnet: an Efficient Physics-Guided Neural Network for Simulating Crack Propagation
Figure 2 for HOSSnet: an Efficient Physics-Guided Neural Network for Simulating Crack Propagation
Figure 3 for HOSSnet: an Efficient Physics-Guided Neural Network for Simulating Crack Propagation
Figure 4 for HOSSnet: an Efficient Physics-Guided Neural Network for Simulating Crack Propagation
Viaarxiv icon

Reconstructing Turbulent Flows Using Physics-Aware Spatio-Temporal Dynamics and Test-Time Refinement

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 24, 2023
Shengyu Chen, Tianshu Bao, Peyman Givi, Can Zheng, Xiaowei Jia

Figure 1 for Reconstructing Turbulent Flows Using Physics-Aware Spatio-Temporal Dynamics and Test-Time Refinement
Figure 2 for Reconstructing Turbulent Flows Using Physics-Aware Spatio-Temporal Dynamics and Test-Time Refinement
Figure 3 for Reconstructing Turbulent Flows Using Physics-Aware Spatio-Temporal Dynamics and Test-Time Refinement
Figure 4 for Reconstructing Turbulent Flows Using Physics-Aware Spatio-Temporal Dynamics and Test-Time Refinement
Viaarxiv icon

Modeling Reservoir Release Using Pseudo-Prospective Learning and Physical Simulations to Predict Water Temperature

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 11, 2022
Xiaowei Jia, Shengyu Chen, Yiqun Xie, Haoyu Yang, Alison Appling, Samantha Oliver, Zhe Jiang

Figure 1 for Modeling Reservoir Release Using Pseudo-Prospective Learning and Physical Simulations to Predict Water Temperature
Figure 2 for Modeling Reservoir Release Using Pseudo-Prospective Learning and Physical Simulations to Predict Water Temperature
Figure 3 for Modeling Reservoir Release Using Pseudo-Prospective Learning and Physical Simulations to Predict Water Temperature
Figure 4 for Modeling Reservoir Release Using Pseudo-Prospective Learning and Physical Simulations to Predict Water Temperature
Viaarxiv icon

Heterogeneous Stream-reservoir Graph Networks with Data Assimilation

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 11, 2021
Shengyu Chen, Alison Appling, Samantha Oliver, Hayley Corson-Dosch, Jordan Read, Jeffrey Sadler, Jacob Zwart, Xiaowei Jia

Figure 1 for Heterogeneous Stream-reservoir Graph Networks with Data Assimilation
Figure 2 for Heterogeneous Stream-reservoir Graph Networks with Data Assimilation
Figure 3 for Heterogeneous Stream-reservoir Graph Networks with Data Assimilation
Figure 4 for Heterogeneous Stream-reservoir Graph Networks with Data Assimilation
Viaarxiv icon

Reconstructing High-resolution Turbulent Flows Using Physics-Guided Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 06, 2021
Shengyu Chen, Shervin Sammak, Peyman Givi, Joseph P. Yurko1, Xiaowei Jia

Figure 1 for Reconstructing High-resolution Turbulent Flows Using Physics-Guided Neural Networks
Figure 2 for Reconstructing High-resolution Turbulent Flows Using Physics-Guided Neural Networks
Figure 3 for Reconstructing High-resolution Turbulent Flows Using Physics-Guided Neural Networks
Figure 4 for Reconstructing High-resolution Turbulent Flows Using Physics-Guided Neural Networks
Viaarxiv icon