Alert button
Picture for Xiaohui Yang

Xiaohui Yang

Alert button

IB-AdCSCNet:Adaptive Convolutional Sparse Coding Network Driven by Information Bottleneck

Add code
Bookmark button
Alert button
May 23, 2024
He Zou, Meng'en Qin, Yu Song, Xiaohui Yang

Viaarxiv icon

Multiple Key-value Strategy in Recommendation Systems Incorporating Large Language Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 25, 2023
Dui Wang, Xiangyu Hou, Xiaohui Yang, Bo Zhang, Renbing Chen, Daiyue Xue

Figure 1 for Multiple Key-value Strategy in Recommendation Systems Incorporating Large Language Model
Figure 2 for Multiple Key-value Strategy in Recommendation Systems Incorporating Large Language Model
Figure 3 for Multiple Key-value Strategy in Recommendation Systems Incorporating Large Language Model
Figure 4 for Multiple Key-value Strategy in Recommendation Systems Incorporating Large Language Model
Viaarxiv icon

Stable and Compact Face Recognition via Unlabeled Data Driven Sparse Representation-Based Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 04, 2021
Xiaohui Yang, Zheng Wang, Huan Wu, Licheng Jiao, Yiming Xu, Haolin Chen

Figure 1 for Stable and Compact Face Recognition via Unlabeled Data Driven Sparse Representation-Based Classification
Figure 2 for Stable and Compact Face Recognition via Unlabeled Data Driven Sparse Representation-Based Classification
Figure 3 for Stable and Compact Face Recognition via Unlabeled Data Driven Sparse Representation-Based Classification
Figure 4 for Stable and Compact Face Recognition via Unlabeled Data Driven Sparse Representation-Based Classification
Viaarxiv icon

Breast Tumor Classification Based on Decision Information Genes and Inverse Projection Sparse Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2018
Xiaohui Yang, Wenming Wu, Yunmei Chen, Xianqi Li, Juan Zhang, Dan Long, Lijun Yang

Figure 1 for Breast Tumor Classification Based on Decision Information Genes and Inverse Projection Sparse Representation
Figure 2 for Breast Tumor Classification Based on Decision Information Genes and Inverse Projection Sparse Representation
Figure 3 for Breast Tumor Classification Based on Decision Information Genes and Inverse Projection Sparse Representation
Figure 4 for Breast Tumor Classification Based on Decision Information Genes and Inverse Projection Sparse Representation
Viaarxiv icon

Low Rank Variation Dictionary and Inverse Projection Group Sparse Representation Model for Breast Tumor Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 10, 2018
Xiaohui Yang, Xiaoying Jiang, Wenming Wu, Juan Zhang, Dan Long, Funa Zhou, Yiming Xu

Figure 1 for Low Rank Variation Dictionary and Inverse Projection Group Sparse Representation Model for Breast Tumor Classification
Figure 2 for Low Rank Variation Dictionary and Inverse Projection Group Sparse Representation Model for Breast Tumor Classification
Figure 3 for Low Rank Variation Dictionary and Inverse Projection Group Sparse Representation Model for Breast Tumor Classification
Viaarxiv icon