Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

GRM: Gradient Rectification Module for Visual Place Retrieval


Apr 23, 2022
Boshu Lei, Wenjie Ding, Limeng Qiao, Xi Qiu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Binocular Mutual Learning for Improving Few-shot Classification


Aug 27, 2021
Ziqi Zhou, Xi Qiu, Jiangtao Xie, Jianan Wu, Chi Zhang

* Accepted by ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DeFRCN: Decoupled Faster R-CNN for Few-Shot Object Detection


Aug 20, 2021
Limeng Qiao, Yuxuan Zhao, Zhiyuan Li, Xi Qiu, Jianan Wu, Chi Zhang

* Accepted by ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Dynamic Metric Learning: Towards a Scalable Metric Space to Accommodate Multiple Semantic Scales


Mar 22, 2021
Yifan Sun, Yuke Zhu, Yuhan Zhang, Pengkun Zheng, Xi Qiu, Chi Zhang, Yichen Wei

* 8pages, accepted by CVPR 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SQE: a Self Quality Evaluation Metric for Parameters Optimization in Multi-Object Tracking


Apr 16, 2020
Yanru Huang, Feiyu Zhu, Zheni Zeng, Xi Qiu, Yuan Shen, Jianan Wu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Topic words analysis based on LDA model


May 15, 2014
Xi Qiu, Christopher Stewart


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email