Alert button
Picture for Sungrok Shim

Sungrok Shim

Alert button

CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 11, 2019
Tao Yu, Rui Zhang, He Yang Er, Suyi Li, Eric Xue, Bo Pang, Xi Victoria Lin, Yi Chern Tan, Tianze Shi, Zihan Li, Youxuan Jiang, Michihiro Yasunaga, Sungrok Shim, Tao Chen, Alexander Fabbri, Zifan Li, Luyao Chen, Yuwen Zhang, Shreya Dixit, Vincent Zhang, Caiming Xiong, Richard Socher, Walter S Lasecki, Dragomir Radev

Figure 1 for CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases
Figure 2 for CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases
Figure 3 for CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases
Figure 4 for CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases
Viaarxiv icon

Editing-Based SQL Query Generation for Cross-Domain Context-Dependent Questions

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 10, 2019
Rui Zhang, Tao Yu, He Yang Er, Sungrok Shim, Eric Xue, Xi Victoria Lin, Tianze Shi, Caiming Xiong, Richard Socher, Dragomir Radev

Figure 1 for Editing-Based SQL Query Generation for Cross-Domain Context-Dependent Questions
Figure 2 for Editing-Based SQL Query Generation for Cross-Domain Context-Dependent Questions
Figure 3 for Editing-Based SQL Query Generation for Cross-Domain Context-Dependent Questions
Figure 4 for Editing-Based SQL Query Generation for Cross-Domain Context-Dependent Questions
Viaarxiv icon

Improving Low-Resource Cross-lingual Document Retrieval by Reranking with Deep Bilingual Representations

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 08, 2019
Rui Zhang, Caitlin Westerfield, Sungrok Shim, Garrett Bingham, Alexander Fabbri, Neha Verma, William Hu, Dragomir Radev

Figure 1 for Improving Low-Resource Cross-lingual Document Retrieval by Reranking with Deep Bilingual Representations
Figure 2 for Improving Low-Resource Cross-lingual Document Retrieval by Reranking with Deep Bilingual Representations
Figure 3 for Improving Low-Resource Cross-lingual Document Retrieval by Reranking with Deep Bilingual Representations
Figure 4 for Improving Low-Resource Cross-lingual Document Retrieval by Reranking with Deep Bilingual Representations
Viaarxiv icon

SParC: Cross-Domain Semantic Parsing in Context

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 05, 2019
Tao Yu, Rui Zhang, Michihiro Yasunaga, Yi Chern Tan, Xi Victoria Lin, Suyi Li, Heyang Er, Irene Li, Bo Pang, Tao Chen, Emily Ji, Shreya Dixit, David Proctor, Sungrok Shim, Jonathan Kraft, Vincent Zhang, Caiming Xiong, Richard Socher, Dragomir Radev

Figure 1 for SParC: Cross-Domain Semantic Parsing in Context
Figure 2 for SParC: Cross-Domain Semantic Parsing in Context
Figure 3 for SParC: Cross-Domain Semantic Parsing in Context
Figure 4 for SParC: Cross-Domain Semantic Parsing in Context
Viaarxiv icon