Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

ZooD: Exploiting Model Zoo for Out-of-Distribution Generalization


Oct 17, 2022
Qishi Dong, Awais Muhammad, Fengwei Zhou, Chuanlong Xie, Tianyang Hu, Yongxin Yang, Sung-Ho Bae, Zhenguo Li


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MixACM: Mixup-Based Robustness Transfer via Distillation of Activated Channel Maps


Nov 09, 2021
Muhammad Awais, Fengwei Zhou, Chuanlong Xie, Jiawei Li, Sung-Ho Bae, Zhenguo Li

* Accepted by NeurIPS 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Adversarial Robustness for Unsupervised Domain Adaptation


Sep 02, 2021
Muhammad Awais, Fengwei Zhou, Hang Xu, Lanqing Hong, Ping Luo, Sung-Ho Bae, Zhenguo Li

* Accepted by ICCV 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-Attention Based Ultra Lightweight Image Super-Resolution


Sep 21, 2020
Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, Jung Heum Kang, Yongwoo Kim, Sung-Ho Bae

* ECCVW AIM2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Ultra Lightweight Image Super-Resolution with Multi-Attention Layers


Aug 29, 2020
Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, Jung Heum Kang, Yongwoo Kim, Sung-Ho Bae

* ECCVW AIM2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Towards an Adversarially Robust Normalization Approach


Jun 19, 2020
Muhammad Awais, Fahad Shamshad, Sung-Ho Bae


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SaliencyMix: A Saliency Guided Data Augmentation Strategy for Better Regularization


Jun 02, 2020
A. F. M. Shahab Uddin, Mst. Sirazam Monira, Wheemyung Shin, TaeChoong Chung, Sung-Ho Bae

* 10 pages, 5 figures, 5 tables, IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

An Inter-Layer Weight Prediction and Quantization for Deep Neural Networks based on a Smoothly Varying Weight Hypothesis


Jul 16, 2019
Kang-Ho Lee, JoonHyun Jeong, Sung-Ho Bae

* 12 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Hybrid Residual Attention Network for Single Image Super Resolution


Jul 11, 2019
Abdul Muqeet, Md Tauhid Bin Iqbal, Sung-Ho Bae

* 12 pages, 5 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>