Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Revisiting Residual Networks for Adversarial Robustness: An Architectural Perspective


Dec 21, 2022
Shihua Huang, Zhichao Lu, Kalyanmoy Deb, Vishnu Naresh Boddeti

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Surrogate-assisted Multi-objective Neural Architecture Search for Real-time Semantic Segmentation


Aug 14, 2022
Zhichao Lu, Ran Cheng, Shihua Huang, Haoming Zhang, Changxiao Qiu, Fan Yang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

GAMMA Challenge:Glaucoma grAding from Multi-Modality imAges


Feb 16, 2022
Junde Wu, Huihui Fang, Fei Li, Huazhu Fu, Fengbin Lin, Jiongcheng Li, Lexing Huang, Qinji Yu, Sifan Song, Xingxing Xu, Yanyu Xu, Wensai Wang, Lingxiao Wang, Shuai Lu, Huiqi Li, Shihua Huang, Zhichao Lu, Chubin Ou, Xifei Wei, Bingyuan Liu, Riadh Kobbi, Xiaoying Tang, Li Lin, Qiang Zhou, Qiang Hu, Hrvoje Bogunovic, José Ignacio Orlando, Xiulan Zhang, Yanwu Xu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

FaPN: Feature-aligned Pyramid Network for Dense Image Prediction


Aug 17, 2021
Shihua Huang, Zhichao Lu, Ran Cheng, Cheng He

Add code

* ICCV2021 

   Access Paper or Ask Questions

RelativeNAS: Relative Neural Architecture Search via Slow-Fast Learning


Sep 15, 2020
Hao Tan, Ran Cheng, Shihua Huang, Cheng He, Changxiao Qiu, Fan Yang, Ping Luo

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Multimodal Image-to-Image Translation via a Single Generative Adversarial Network


Aug 04, 2020
Shihua Huang, Cheng He, Ran Cheng

Add code

* pages 13, 15 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Evolutionary Multi-Objective Optimization Driven by Generative Adversarial Networks (GANs)


Oct 11, 2019
Cheng He, Shihua Huang, Ran Cheng, Kay Chen Tan, Yaochu Jin

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Evolutionary Multi-Objective Optimization Driven by Generative Adversarial Networks


Jul 10, 2019
Cheng He, Shihua Huang, Ran Cheng, Kay Chen Tan, Yaochu Jin

Add code

* 12 pages, 7 figures, 2 tables, regular paer 

   Access Paper or Ask Questions

IvaNet: Learning to jointly detect and segment objets with the help of Local Top-Down Modules


Mar 18, 2019
Shihua Huang, Lu Wang

Add code

* 5 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions