Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Hyperspectral Image Semantic Segmentation in Cityscapes

Dec 18, 2020
Yuxing Huang, Erqi Huang, Linsen Chen, Shaodi You, Ying Fu, Qiu Shen


  Access Paper or Ask Questions

Kinship Identification through Joint Learning Using Kinship Verification Ensemble

Apr 20, 2020
Wei Wang, Shaodi You, Sezer Karaoglu, Theo Gevers

* 18 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Dehaze From Realistic Scene with A Fast Physics Based Dehazing Network

Apr 18, 2020
Ruoteng Li, Xiaoyi Zhang, Shaodi You, Yu Li


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Learning for Intrinsic Image Decomposition from a Single Image

Nov 22, 2019
Yunfei Liu, Yu Li, Shaodi You, Feng Lu


  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral City V1.0 Dataset and Benchmark

Aug 13, 2019
Shaodi You, Erqi Huang, Shuaizhe Liang, Yongrong Zheng, Yunxiang Li, Fan Wang, Sen Lin, Qiu Sheng, Xun Cao, Diming Zhang, Yuanjiang Li, Yu Li, Ying Fu, Boxin Shi, Feng Lu, Yinqiang Zheng, Robby T. Tan

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Guided Single Image Reflection Removal

Jul 30, 2019
Yunfei Liu, Yu Li, Shaodi You, Feng Lu


  Access Paper or Ask Questions

Dunhuang Grottoes Painting Dataset and Benchmark

Jul 11, 2019
Tianxiu Yu, Shijie Zhang, Cong Lin, Shaodi You, Jian Wu, Jiawan Zhang, Xiaohong Ding, Huili An

* 8 pages, 1 column 

  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Loss for Learning Single-Image-based HDR Reconstruction

Dec 18, 2018
Kenta Moriwaki, Ryota Yoshihashi, Rei Kawakami, Shaodi You, Takeshi Naemura

* 20 pages, 17 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Classification-Reconstruction Learning for Open-Set Recognition

Dec 17, 2018
Ryota Yoshihashi, Wen Shao, Rei Kawakami, Shaodi You, Makoto Iida, Takeshi Naemura

* 11 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Loss Guided Activation for Action Recognition in Still Images

Dec 11, 2018
Lu Liu, Robby T. Tan, Shaodi You

* Accepted to appear in ACCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Detail Preserving Depth Estimation from a Single Image Using Attention Guided Networks

Sep 03, 2018
Zhixiang Hao, Yu Li, Shaodi You, Feng Lu

* Published at IEEE International Conference on 3D Vision (3DV) 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Semantic Segmentation by Iteratively Mining Common Object Features

Jun 12, 2018
Xiang Wang, Shaodi You, Xi Li, Huimin Ma

* accepted by CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

JTAV: Jointly Learning Social Media Content Representation by Fusing Textual, Acoustic, and Visual Features

Jun 05, 2018
Hongru Liang, Haozheng Wang, Jun Wang, Shaodi You, Zhe Sun, Jin-Mao Wei, Zhenglu Yang


  Access Paper or Ask Questions

Differentiating Objects by Motion: Joint Detection and Tracking of Small Flying Objects

May 15, 2018
Ryota Yoshihashi, Tu Tuan Trinh, Rei Kawakami, Shaodi You, Makoto Iida, Takeshi Naemura

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-connected Networks for Multi-task Learning of Detection and Segmentation

May 15, 2018
Seiichiro Fukuda, Ryota Yoshihashi, Rei Kawakami, Shaodi You, Makoto Iida, Takeshi Naemura


  Access Paper or Ask Questions

Deep Texture and Structure Aware Filtering Network for Image Smoothing

May 08, 2018
Kaiyue Lu, Shaodi You, Nick Barnes


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Single-Image Dehazing

Apr 18, 2018
Ziang Cheng, Shaodi You, Viorela Ila, Hongdong Li


  Access Paper or Ask Questions

A Frequency Domain Neural Network for Fast Image Super-resolution

Dec 08, 2017
Junxuan Li, Shaodi You, Antonio Robles-Kelly


  Access Paper or Ask Questions

Edge Preserving and Multi-Scale Contextual Neural Network for Salient Object Detection

Sep 22, 2017
Xiang Wang, Huimin Ma, Xiaozhi Chen, Shaodi You

* IEEE TIP 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Generation of Grounded Visual Questions

May 29, 2017
Shijie Zhang, Lizhen Qu, Shaodi You, Zhenglu Yang, Jiawan Zhang

* IJCAI 2017 
* VQA 

  Access Paper or Ask Questions

Learning RGB-D Salient Object Detection using background enclosure, depth contrast, and top-down features

May 10, 2017
Riku Shigematsu, David Feng, Shaodi You, Nick Barnes


  Access Paper or Ask Questions

Single Image Action Recognition using Semantic Body Part Actions

Dec 14, 2016
Zhichen Zhao, Huimin Ma, Shaodi You


  Access Paper or Ask Questions

Haze Visibility Enhancement: A Survey and Quantitative Benchmarking

Jul 21, 2016
Yu Li, Shaodi You, Michael S. Brown, Robby T. Tan


  Access Paper or Ask Questions

Multiview Rectification of Folded Documents

Jun 01, 2016
Shaodi You, Yasuyuki Matsushita, Sudipta Sinha, Yusuke Bou, Katsushi Ikeuchi

* 8 pages; under review 

  Access Paper or Ask Questions

Perceptually Consistent Color-to-Gray Image Conversion

May 06, 2016
Shaodi You, Nick Barnes, Janine Walker

* 18 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Waterdrop Stereo

Apr 04, 2016
Shaodi You, Robby T. Tan, Rei Kawakami, Yasuhiro Mukaigawa, Katsushi Ikeuchi

* 12 pages, 15figues 

  Access Paper or Ask Questions