Alert button
Picture for Qikui Zhu

Qikui Zhu

Alert button

Coordinated Transformer with Position \& Sample-aware Central Loss for Anatomical Landmark Detection

May 18, 2023
Qikui Zhu, Yihui Bi, Danxin Wang, Xiangpeng Chu, Jie Chen, Yanqing Wang

Figure 1 for Coordinated Transformer with Position \& Sample-aware Central Loss for Anatomical Landmark Detection
Figure 2 for Coordinated Transformer with Position \& Sample-aware Central Loss for Anatomical Landmark Detection
Figure 3 for Coordinated Transformer with Position \& Sample-aware Central Loss for Anatomical Landmark Detection
Figure 4 for Coordinated Transformer with Position \& Sample-aware Central Loss for Anatomical Landmark Detection
Viaarxiv icon

Neural Annotation Refinement: Development of a New 3D Dataset for Adrenal Gland Analysis

Jul 08, 2022
Jiancheng Yang, Rui Shi, Udaranga Wickramasinghe, Qikui Zhu, Bingbing Ni, Pascal Fua

Figure 1 for Neural Annotation Refinement: Development of a New 3D Dataset for Adrenal Gland Analysis
Figure 2 for Neural Annotation Refinement: Development of a New 3D Dataset for Adrenal Gland Analysis
Figure 3 for Neural Annotation Refinement: Development of a New 3D Dataset for Adrenal Gland Analysis
Figure 4 for Neural Annotation Refinement: Development of a New 3D Dataset for Adrenal Gland Analysis
Viaarxiv icon

RRLFSOR: An Efficient Self-Supervised Learning Strategy of Graph Convolutional Networks

Aug 17, 2021
Feng Sun, Ajith Kumar V, Guanci Yang, Qikui Zhu, Yiyun Zhang, Ansi Zhang, Dhruv Makwana

Figure 1 for RRLFSOR: An Efficient Self-Supervised Learning Strategy of Graph Convolutional Networks
Figure 2 for RRLFSOR: An Efficient Self-Supervised Learning Strategy of Graph Convolutional Networks
Figure 3 for RRLFSOR: An Efficient Self-Supervised Learning Strategy of Graph Convolutional Networks
Figure 4 for RRLFSOR: An Efficient Self-Supervised Learning Strategy of Graph Convolutional Networks
Viaarxiv icon

Selective Information Passing for MR/CT Image Segmentation

Oct 10, 2020
Qikui Zhu, Liang Li, Jiangnan Hao, Yunfei Zha, Yan Zhang, Yanxiang Cheng, Fei Liao, Pingxiang Li

Figure 1 for Selective Information Passing for MR/CT Image Segmentation
Figure 2 for Selective Information Passing for MR/CT Image Segmentation
Figure 3 for Selective Information Passing for MR/CT Image Segmentation
Figure 4 for Selective Information Passing for MR/CT Image Segmentation
Viaarxiv icon

Self-supervised Training of Graph Convolutional Networks

Jun 03, 2020
Qikui Zhu, Bo Du, Pingkun Yan

Figure 1 for Self-supervised Training of Graph Convolutional Networks
Figure 2 for Self-supervised Training of Graph Convolutional Networks
Figure 3 for Self-supervised Training of Graph Convolutional Networks
Figure 4 for Self-supervised Training of Graph Convolutional Networks
Viaarxiv icon

OASIS: One-pass aligned Atlas Set for Image Segmentation

Dec 05, 2019
Qikui Zhu, Bo Du, Pingkun Yan

Figure 1 for OASIS: One-pass aligned Atlas Set for Image Segmentation
Figure 2 for OASIS: One-pass aligned Atlas Set for Image Segmentation
Figure 3 for OASIS: One-pass aligned Atlas Set for Image Segmentation
Figure 4 for OASIS: One-pass aligned Atlas Set for Image Segmentation
Viaarxiv icon

Multi-hop Convolutions on Weighted Graphs

Nov 12, 2019
Qikui Zhu, Bo Du, Pingkun Yan

Figure 1 for Multi-hop Convolutions on Weighted Graphs
Figure 2 for Multi-hop Convolutions on Weighted Graphs
Figure 3 for Multi-hop Convolutions on Weighted Graphs
Figure 4 for Multi-hop Convolutions on Weighted Graphs
Viaarxiv icon

Boundary-weighted Domain Adaptive Neural Network for Prostate MR Image Segmentation

Feb 21, 2019
Qikui Zhu, Bo Du, Pingkun Yan

Figure 1 for Boundary-weighted Domain Adaptive Neural Network for Prostate MR Image Segmentation
Figure 2 for Boundary-weighted Domain Adaptive Neural Network for Prostate MR Image Segmentation
Figure 3 for Boundary-weighted Domain Adaptive Neural Network for Prostate MR Image Segmentation
Figure 4 for Boundary-weighted Domain Adaptive Neural Network for Prostate MR Image Segmentation
Viaarxiv icon

Deeply-Supervised CNN for Prostate Segmentation

Mar 28, 2017
Qikui Zhu, Bo Du, Baris Turkbey, Peter L . Choyke, Pingkun Yan

Figure 1 for Deeply-Supervised CNN for Prostate Segmentation
Figure 2 for Deeply-Supervised CNN for Prostate Segmentation
Figure 3 for Deeply-Supervised CNN for Prostate Segmentation
Figure 4 for Deeply-Supervised CNN for Prostate Segmentation
Viaarxiv icon