Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Qianqian Tong

Escaping Saddle Points with Stochastically Controlled Stochastic Gradient Methods


Mar 13, 2021
Guannan Liang, Qianqian Tong, Chunjiang Zhu, Jinbo Bi


  Access Paper or Ask Questions

Federated Nonconvex Sparse Learning


Dec 31, 2020
Qianqian Tong, Guannan Liang, Tan Zhu, Jinbo Bi


  Access Paper or Ask Questions

Effective Proximal Methods for Non-convex Non-smooth Regularized Learning


Oct 01, 2020
Guannan Liang, Qianqian Tong, Jiahao Ding, Miao Pan, Jinbo Bi

* Accepted by ICDM 2020, 24 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Effective Federated Adaptive Gradient Methods with Non-IID Decentralized Data


Sep 14, 2020
Qianqian Tong, Guannan Liang, Jinbo Bi

* 42 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Global Benchmark of Algorithms for Segmenting Late Gadolinium-Enhanced Cardiac Magnetic Resonance Imaging


May 07, 2020
Zhaohan Xiong, Qing Xia, Zhiqiang Hu, Ning Huang, Cheng Bian, Yefeng Zheng, Sulaiman Vesal, Nishant Ravikumar, Andreas Maier, Xin Yang, Pheng-Ann Heng, Dong Ni, Caizi Li, Qianqian Tong, Weixin Si, Elodie Puybareau, Younes Khoudli, Thierry Geraud, Chen Chen, Wenjia Bai, Daniel Rueckert, Lingchao Xu, Xiahai Zhuang, Xinzhe Luo, Shuman Jia, Maxime Sermesant, Yashu Liu, Kuanquan Wang, Davide Borra, Alessandro Masci, Cristiana Corsi, Coen de Vente, Mitko Veta, Rashed Karim, Chandrakanth Jayachandran Preetha, Sandy Engelhardt, Menyun Qiao, Yuanyuan Wang, Qian Tao, Marta Nunez-Garcia, Oscar Camara, Nicolo Savioli, Pablo Lamata, Jichao Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Calibrating the Adaptive Learning Rate to Improve Convergence of ADAM


Sep 11, 2019
Qianqian Tong, Guannan Liang, Jinbo Bi


  Access Paper or Ask Questions

Calibrating the Learning Rate for Adaptive Gradient Methods to Improve Generalization Performance


Aug 02, 2019
Qianqian Tong, Guannan Liang, Jinbo Bi


  Access Paper or Ask Questions

Evaluation of Algorithms for Multi-Modality Whole Heart Segmentation: An Open-Access Grand Challenge


Feb 21, 2019
Xiahai Zhuang, Lei Li, Christian Payer, Darko Stern, Martin Urschler, Mattias P. Heinrich, Julien Oster, Chunliang Wang, Orjan Smedby, Cheng Bian, Xin Yang, Pheng-Ann Heng, Aliasghar Mortazi, Ulas Bagci, Guanyu Yang, Chenchen Sun, Gaetan Galisot, Jean-Yves Ramel, Thierry Brouard, Qianqian Tong, Weixin Si, Xiangyun Liao, Guodong Zeng, Zenglin Shi, Guoyan Zheng, Chengjia Wang, Tom MacGillivray, David Newby, Kawal Rhode, Sebastien Ourselin, Raad Mohiaddin, Jennifer Keegan, David Firmin, Guang Yang

* 14 pages, 7 figures, sumitted to Medical Image Analysis 

  Access Paper or Ask Questions