Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Realistic Bokeh Effect Rendering on Mobile GPUs, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report


Nov 07, 2022
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Jin Zhang, Feng Zhang, Gaocheng Yu, Zhe Ma, Hongbin Wang, Minsu Kwon, Haotian Qian, Wentao Tong, Pan Mu, Ziping Wang, Guangjing Yan, Brian Lee, Lei Fei, Huaijin Chen, Hyebin Cho, Byeongjun Kwon, Munchurl Kim, Mingyang Qian, Huixin Ma, Yanan Li, Xiaotao Wang, Lei Lei

Add code

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2211.03885; text overlap with arXiv:2105.07809, arXiv:2211.04470, arXiv:2211.05256, arXiv:2211.05910 

   Access Paper or Ask Questions

Triple-level Model Inferred Collaborative Network Architecture for Video Deraining


Nov 08, 2021
Pan Mu, Zhu Liu, Yaohua Liu, Risheng Liu, Xin Fan

Add code

* Accepted at IEEE Transactions on Image Processing 

   Access Paper or Ask Questions

A Generic Descent Aggregation Framework for Gradient-based Bi-level Optimization


Feb 16, 2021
Risheng Liu, Pan Mu, Xiaoming Yuan, Shangzhi Zeng, Jin Zhang

Add code

* 16 pages 

   Access Paper or Ask Questions

Learning Optimization-inspired Image Propagation with Control Mechanisms and Architecture Augmentations for Low-level Vision


Dec 10, 2020
Risheng Liu, Zhu Liu, Pan Mu, Zhouchen Lin, Xin Fan, Zhongxuan Luo

Add code

* 15 pages 

   Access Paper or Ask Questions

A Generic First-Order Algorithmic Framework for Bi-Level Programming Beyond Lower-Level Singleton


Jul 02, 2020
Risheng Liu, Pan Mu, Xiaoming Yuan, Shangzhi Zeng, Jin Zhang

Add code

* Accepted at ICML 2020 

   Access Paper or Ask Questions

Investigating Task-driven Latent Feasibility for Nonconvex Image Modeling


Oct 18, 2019
Risheng Liu, Pan Mu, Jian Chen, Xin Fan, Zhongxuan Luo

Add code

* 11 pages 

   Access Paper or Ask Questions

On the Convergence of ADMM with Task Adaption and Beyond


Sep 24, 2019
Risheng Liu, Pan Mu, Jin Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions