Alert button
Picture for Menghan Wang

Menghan Wang

Alert button

Modeling Orders of User Behaviors via Differentiable Sorting: A Multi-task Framework to Predicting User Post-click Conversion

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 18, 2023
Menghan Wang, Jinming Yang, Yuchen Guo, Yuming Shen, Mengying Zhu, Yanlin Wang

Figure 1 for Modeling Orders of User Behaviors via Differentiable Sorting: A Multi-task Framework to Predicting User Post-click Conversion
Figure 2 for Modeling Orders of User Behaviors via Differentiable Sorting: A Multi-task Framework to Predicting User Post-click Conversion
Figure 3 for Modeling Orders of User Behaviors via Differentiable Sorting: A Multi-task Framework to Predicting User Post-click Conversion
Figure 4 for Modeling Orders of User Behaviors via Differentiable Sorting: A Multi-task Framework to Predicting User Post-click Conversion
Viaarxiv icon

Explainable Recommender with Geometric Information Bottleneck

Add code
Bookmark button
Alert button
May 09, 2023
Hanqi Yan, Lin Gui, Menghan Wang, Kun Zhang, Yulan He

Figure 1 for Explainable Recommender with Geometric Information Bottleneck
Figure 2 for Explainable Recommender with Geometric Information Bottleneck
Figure 3 for Explainable Recommender with Geometric Information Bottleneck
Figure 4 for Explainable Recommender with Geometric Information Bottleneck
Viaarxiv icon

Causal Inference Based Single-branch Ensemble Trees For Uplift Modeling

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2023
Fanglan Zheng, Menghan Wang, Kun Li, Jiang Tian, Xiaojia Xiang

Figure 1 for Causal Inference Based Single-branch Ensemble Trees For Uplift Modeling
Figure 2 for Causal Inference Based Single-branch Ensemble Trees For Uplift Modeling
Figure 3 for Causal Inference Based Single-branch Ensemble Trees For Uplift Modeling
Figure 4 for Causal Inference Based Single-branch Ensemble Trees For Uplift Modeling
Viaarxiv icon

Human Mobility Prediction with Causal and Spatial-constrained Multi-task Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 12, 2022
Zongyuan Huang, Shengyuan Xu, Menghan Wang, Hansi Wu, Yanyan Xu, Yaohui Jin

Figure 1 for Human Mobility Prediction with Causal and Spatial-constrained Multi-task Network
Figure 2 for Human Mobility Prediction with Causal and Spatial-constrained Multi-task Network
Figure 3 for Human Mobility Prediction with Causal and Spatial-constrained Multi-task Network
Figure 4 for Human Mobility Prediction with Causal and Spatial-constrained Multi-task Network
Viaarxiv icon

MP2: A Momentum Contrast Approach for Recommendation with Pointwise and Pairwise Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 18, 2022
Menghan Wang, Yuchen Guo, Zhenqi Zhao, Guangzheng Hu, Yuming Shen, Mingming Gong, Philip Torr

Figure 1 for MP2: A Momentum Contrast Approach for Recommendation with Pointwise and Pairwise Learning
Figure 2 for MP2: A Momentum Contrast Approach for Recommendation with Pointwise and Pairwise Learning
Figure 3 for MP2: A Momentum Contrast Approach for Recommendation with Pointwise and Pairwise Learning
Figure 4 for MP2: A Momentum Contrast Approach for Recommendation with Pointwise and Pairwise Learning
Viaarxiv icon

Learning to Hash Naturally Sorts

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2022
Yuming Shen, Jiaguo Yu, Haofeng Zhang, Philip H. S. Torr, Menghan Wang

Figure 1 for Learning to Hash Naturally Sorts
Figure 2 for Learning to Hash Naturally Sorts
Figure 3 for Learning to Hash Naturally Sorts
Figure 4 for Learning to Hash Naturally Sorts
Viaarxiv icon

You Never Cluster Alone

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 03, 2021
Yuming Shen, Ziyi Shen, Menghan Wang, Jie Qin, Philip H. S. Torr, Ling Shao

Figure 1 for You Never Cluster Alone
Figure 2 for You Never Cluster Alone
Figure 3 for You Never Cluster Alone
Figure 4 for You Never Cluster Alone
Viaarxiv icon

M2GRL: A Multi-task Multi-view Graph Representation Learning Framework for Web-scale Recommender Systems

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2020
Menghan Wang, Yujie Lin, Guli Lin, Keping Yang, Xiao-ming Wu

Figure 1 for M2GRL: A Multi-task Multi-view Graph Representation Learning Framework for Web-scale Recommender Systems
Figure 2 for M2GRL: A Multi-task Multi-view Graph Representation Learning Framework for Web-scale Recommender Systems
Figure 3 for M2GRL: A Multi-task Multi-view Graph Representation Learning Framework for Web-scale Recommender Systems
Figure 4 for M2GRL: A Multi-task Multi-view Graph Representation Learning Framework for Web-scale Recommender Systems
Viaarxiv icon

Tracing the Propagation Path: A Flow Perspective of Representation Learning on Graphs

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2019
Menghan Wang, Kun Zhang, Gulin Li, Keping Yang, Luo Si

Figure 1 for Tracing the Propagation Path: A Flow Perspective of Representation Learning on Graphs
Figure 2 for Tracing the Propagation Path: A Flow Perspective of Representation Learning on Graphs
Figure 3 for Tracing the Propagation Path: A Flow Perspective of Representation Learning on Graphs
Figure 4 for Tracing the Propagation Path: A Flow Perspective of Representation Learning on Graphs
Viaarxiv icon