Alert button
Picture for Lige Liu

Lige Liu

Alert button

MV-ROPE: Multi-view Constraints for Robust Category-level Object Pose and Size Estimation

Aug 17, 2023
Jiaqi Yang, Yucong Chen, Xiangting Meng, Chenxin Yan, Min Li, Ran Chen, Lige Liu, Tao Sun, Laurent Kneip

Figure 1 for MV-ROPE: Multi-view Constraints for Robust Category-level Object Pose and Size Estimation
Figure 2 for MV-ROPE: Multi-view Constraints for Robust Category-level Object Pose and Size Estimation
Figure 3 for MV-ROPE: Multi-view Constraints for Robust Category-level Object Pose and Size Estimation
Figure 4 for MV-ROPE: Multi-view Constraints for Robust Category-level Object Pose and Size Estimation
Viaarxiv icon

Scale jump-aware pose graph relaxation for monocular SLAM with re-initializations

Jul 23, 2023
Runze Yuan, Ran Cheng, Lige Liu, Tao Sun, Laurent Kneip

Figure 1 for Scale jump-aware pose graph relaxation for monocular SLAM with re-initializations
Figure 2 for Scale jump-aware pose graph relaxation for monocular SLAM with re-initializations
Figure 3 for Scale jump-aware pose graph relaxation for monocular SLAM with re-initializations
Figure 4 for Scale jump-aware pose graph relaxation for monocular SLAM with re-initializations
Viaarxiv icon

Spotlights: Probing Shapes from Spherical Viewpoints

May 25, 2022
Jiaxin Wei, Lige Liu, Ran Cheng, Wenqing Jiang, Minghao Xu, Xinyu Jiang, Tao Sun, Soren Schwertfeger, Laurent Kneip

Figure 1 for Spotlights: Probing Shapes from Spherical Viewpoints
Figure 2 for Spotlights: Probing Shapes from Spherical Viewpoints
Figure 3 for Spotlights: Probing Shapes from Spherical Viewpoints
Figure 4 for Spotlights: Probing Shapes from Spherical Viewpoints
Viaarxiv icon

S3E-GNN: Sparse Spatial Scene Embedding with Graph Neural Networks for Camera Relocalization

May 12, 2022
Ran Cheng, Xinyu Jiang, Yuan Chen, Lige Liu, Tao Sun

Figure 1 for S3E-GNN: Sparse Spatial Scene Embedding with Graph Neural Networks for Camera Relocalization
Figure 2 for S3E-GNN: Sparse Spatial Scene Embedding with Graph Neural Networks for Camera Relocalization
Figure 3 for S3E-GNN: Sparse Spatial Scene Embedding with Graph Neural Networks for Camera Relocalization
Figure 4 for S3E-GNN: Sparse Spatial Scene Embedding with Graph Neural Networks for Camera Relocalization
Viaarxiv icon