Alert button
Picture for Jaejin Cho

Jaejin Cho

Alert button

NLCG-Net: A Model-Based Zero-Shot Learning Framework for Undersampled Quantitative MRI Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Xinrui Jiang, Yohan Jun, Jaejin Cho, Mengze Gao, Xingwang Yong, Berkin Bilgic

Viaarxiv icon

CWCL: Cross-Modal Transfer with Continuously Weighted Contrastive Loss

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 26, 2023
Rakshith Sharma Srinivasa, Jaejin Cho, Chouchang Yang, Yashas Malur Saidutta, Ching-Hua Lee, Yilin Shen, Hongxia Jin

Figure 1 for CWCL: Cross-Modal Transfer with Continuously Weighted Contrastive Loss
Figure 2 for CWCL: Cross-Modal Transfer with Continuously Weighted Contrastive Loss
Figure 3 for CWCL: Cross-Modal Transfer with Continuously Weighted Contrastive Loss
Figure 4 for CWCL: Cross-Modal Transfer with Continuously Weighted Contrastive Loss
Viaarxiv icon

Improved Multi-Shot Diffusion-Weighted MRI with Zero-Shot Self-Supervised Learning Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 09, 2023
Jaejin Cho, Yohan Jun, Xiaoqing Wang, Caique Kobayashi, Berkin Bilgic

Figure 1 for Improved Multi-Shot Diffusion-Weighted MRI with Zero-Shot Self-Supervised Learning Reconstruction
Figure 2 for Improved Multi-Shot Diffusion-Weighted MRI with Zero-Shot Self-Supervised Learning Reconstruction
Figure 3 for Improved Multi-Shot Diffusion-Weighted MRI with Zero-Shot Self-Supervised Learning Reconstruction
Figure 4 for Improved Multi-Shot Diffusion-Weighted MRI with Zero-Shot Self-Supervised Learning Reconstruction
Viaarxiv icon

Zero-DeepSub: Zero-Shot Deep Subspace Reconstruction for Rapid Multiparametric Quantitative MRI Using 3D-QALAS

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 04, 2023
Yohan Jun, Yamin Arefeen, Jaejin Cho, Shohei Fujita, Xiaoqing Wang, P. Ellen Grant, Borjan Gagoski, Camilo Jaimes, Michael S. Gee, Berkin Bilgic

Figure 1 for Zero-DeepSub: Zero-Shot Deep Subspace Reconstruction for Rapid Multiparametric Quantitative MRI Using 3D-QALAS
Figure 2 for Zero-DeepSub: Zero-Shot Deep Subspace Reconstruction for Rapid Multiparametric Quantitative MRI Using 3D-QALAS
Figure 3 for Zero-DeepSub: Zero-Shot Deep Subspace Reconstruction for Rapid Multiparametric Quantitative MRI Using 3D-QALAS
Figure 4 for Zero-DeepSub: Zero-Shot Deep Subspace Reconstruction for Rapid Multiparametric Quantitative MRI Using 3D-QALAS
Viaarxiv icon

SSL-QALAS: Self-Supervised Learning for Rapid Multiparameter Estimation in Quantitative MRI Using 3D-QALAS

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2023
Yohan Jun, Jaejin Cho, Xiaoqing Wang, Michael Gee, P. Ellen Grant, Berkin Bilgic, Borjan Gagoski

Figure 1 for SSL-QALAS: Self-Supervised Learning for Rapid Multiparameter Estimation in Quantitative MRI Using 3D-QALAS
Figure 2 for SSL-QALAS: Self-Supervised Learning for Rapid Multiparameter Estimation in Quantitative MRI Using 3D-QALAS
Figure 3 for SSL-QALAS: Self-Supervised Learning for Rapid Multiparameter Estimation in Quantitative MRI Using 3D-QALAS
Figure 4 for SSL-QALAS: Self-Supervised Learning for Rapid Multiparameter Estimation in Quantitative MRI Using 3D-QALAS
Viaarxiv icon

3D-EPI Blip-Up/Down Acquisition (BUDA) with CAIPI and Joint Hankel Structured Low-Rank Reconstruction for Rapid Distortion-Free High-Resolution T2* Mapping

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2022
Zhifeng Chen, Congyu Liao, Xiaozhi Cao, Benedikt A. Poser, Zhongbiao Xu, Wei-Ching Lo, Manyi Wen, Jaejin Cho, Qiyuan Tian, Yaohui Wang, Yanqiu Feng, Ling Xia, Wufan Chen, Feng Liu, Berkin Bilgic

Figure 1 for 3D-EPI Blip-Up/Down Acquisition (BUDA) with CAIPI and Joint Hankel Structured Low-Rank Reconstruction for Rapid Distortion-Free High-Resolution T2* Mapping
Figure 2 for 3D-EPI Blip-Up/Down Acquisition (BUDA) with CAIPI and Joint Hankel Structured Low-Rank Reconstruction for Rapid Distortion-Free High-Resolution T2* Mapping
Figure 3 for 3D-EPI Blip-Up/Down Acquisition (BUDA) with CAIPI and Joint Hankel Structured Low-Rank Reconstruction for Rapid Distortion-Free High-Resolution T2* Mapping
Figure 4 for 3D-EPI Blip-Up/Down Acquisition (BUDA) with CAIPI and Joint Hankel Structured Low-Rank Reconstruction for Rapid Distortion-Free High-Resolution T2* Mapping
Viaarxiv icon

Time-efficient, High Resolution 3T Whole Brain Quantitative Relaxometry using 3D-QALAS with Wave-CAIPI Readouts

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 08, 2022
Jaejin Cho, Borjan Gagoski, Tae Hyung Kim, Fuyixue Wang, Daniel Nico Splitthoff, Wei-Ching Lo, Wei Liu, Daniel Polak, Stephen Cauley, Kawin Setsompop, P. Ellen Grant, Berkin Bilgic

Figure 1 for Time-efficient, High Resolution 3T Whole Brain Quantitative Relaxometry using 3D-QALAS with Wave-CAIPI Readouts
Figure 2 for Time-efficient, High Resolution 3T Whole Brain Quantitative Relaxometry using 3D-QALAS with Wave-CAIPI Readouts
Figure 3 for Time-efficient, High Resolution 3T Whole Brain Quantitative Relaxometry using 3D-QALAS with Wave-CAIPI Readouts
Figure 4 for Time-efficient, High Resolution 3T Whole Brain Quantitative Relaxometry using 3D-QALAS with Wave-CAIPI Readouts
Viaarxiv icon

Non-Contrastive Self-supervised Learning for Utterance-Level Information Extraction from Speech

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 10, 2022
Jaejin Cho, Jes'us Villalba, Laureano Moro-Velazquez, Najim Dehak

Figure 1 for Non-Contrastive Self-supervised Learning for Utterance-Level Information Extraction from Speech
Figure 2 for Non-Contrastive Self-supervised Learning for Utterance-Level Information Extraction from Speech
Figure 3 for Non-Contrastive Self-supervised Learning for Utterance-Level Information Extraction from Speech
Figure 4 for Non-Contrastive Self-supervised Learning for Utterance-Level Information Extraction from Speech
Viaarxiv icon

Non-Contrastive Self-Supervised Learning of Utterance-Level Speech Representations

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 10, 2022
Jaejin Cho, Raghavendra Pappagari, Piotr Żelasko, Laureano Moro-Velazquez, Jesús Villalba, Najim Dehak

Figure 1 for Non-Contrastive Self-Supervised Learning of Utterance-Level Speech Representations
Figure 2 for Non-Contrastive Self-Supervised Learning of Utterance-Level Speech Representations
Figure 3 for Non-Contrastive Self-Supervised Learning of Utterance-Level Speech Representations
Figure 4 for Non-Contrastive Self-Supervised Learning of Utterance-Level Speech Representations
Viaarxiv icon

Wave-Encoded Model-based Deep Learning for Highly Accelerated Imaging with Joint Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 06, 2022
Jaejin Cho, Borjan Gagoski, Taehyung Kim, Qiyuan Tian, Stephen Robert Frost, Itthi Chatnuntawech, Berkin Bilgic

Figure 1 for Wave-Encoded Model-based Deep Learning for Highly Accelerated Imaging with Joint Reconstruction
Figure 2 for Wave-Encoded Model-based Deep Learning for Highly Accelerated Imaging with Joint Reconstruction
Figure 3 for Wave-Encoded Model-based Deep Learning for Highly Accelerated Imaging with Joint Reconstruction
Figure 4 for Wave-Encoded Model-based Deep Learning for Highly Accelerated Imaging with Joint Reconstruction
Viaarxiv icon