Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Heng Fan

VisDrone-CC2020: The Vision Meets Drone Crowd Counting Challenge Results


Jul 19, 2021
Dawei Du, Longyin Wen, Pengfei Zhu, Heng Fan, Qinghua Hu, Haibin Ling, Mubarak Shah, Junwen Pan, Ali Al-Ali, Amr Mohamed, Bakour Imene, Bin Dong, Binyu Zhang, Bouchali Hadia Nesma, Chenfeng Xu, Chenzhen Duan, Ciro Castiello, Corrado Mencar, Dingkang Liang, Florian Krüger, Gennaro Vessio, Giovanna Castellano, Jieru Wang, Junyu Gao, Khalid Abualsaud, Laihui Ding, Lei Zhao, Marco Cianciotta, Muhammad Saqib, Noor Almaadeed, Omar Elharrouss, Pei Lyu, Qi Wang, Shidong Liu, Shuang Qiu, Siyang Pan, Somaya Al-Maadeed, Sultan Daud Khan, Tamer Khattab, Tao Han, Thomas Golda, Wei Xu, Xiang Bai, Xiaoqing Xu, Xuelong Li, Yanyun Zhao, Ye Tian, Yingnan Lin, Yongchao Xu, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Zhijian Zhao, Zhipeng Luo, Zhiwei Wei, Zhiyuan Zhao

* European Conference on Computer Vision. Springer, Cham, 2020: 675-691 
* The method description of A7 Mutil-Scale Aware based SFANet (M-SFANet) is updated and missing references are added 

  Access Paper or Ask Questions

CRACT: Cascaded Regression-Align-Classification for Robust Visual Tracking


Nov 25, 2020
Heng Fan, Haibin Ling

* tech. report 

  Access Paper or Ask Questions

Transparent Object Tracking Benchmark


Nov 21, 2020
Heng Fan, Halady Akhilesha Miththanthaya, Harshit, Siranjiv Ramana Rajan, Xiaoqiong Liu, Zhilin Zou, Yuewei Lin, Haibin Ling

* tech. report 

  Access Paper or Ask Questions

LaSOT: A High-quality Large-scale Single Object Tracking Benchmark


Sep 12, 2020
Heng Fan, Hexin Bai, Liting Lin, Fan Yang, Peng Chu, Ge Deng, Sijia Yu, Harshit, Mingzhen Huang, Juehuan Liu, Yong Xu, Chunyuan Liao, Lin Yuan, Haibin Ling

* Tech Report. Update project website 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic-Aware Label Placement for Augmented Reality in Street View


Dec 15, 2019
Jianqing Jia, Semir Elezovikj, Heng Fan, Shuojin Yang, Jing Liu, Wei Guo, Chiu C. Tan, Haibin Ling

* 13 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TracKlinic: Diagnosis of Challenge Factors in Visual Tracking


Nov 25, 2019
Heng Fan, Fan Yang, Peng Chu, Lin Yuan, Haibin Ling

* Tech. Report 

  Access Paper or Ask Questions

ClsGAN: Selective Attribute Editing Based On Classification Adversarial Network


Oct 25, 2019
Liu Ying, Heng Fan, Fuchuan Ni, Jinhai Xiang


  Access Paper or Ask Questions

Clustered Object Detection in Aerial Images


Apr 16, 2019
Fan Yang, Heng Fan, Peng Chu, Erik Blasch, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

Online Multi-Object Tracking with Instance-Aware Tracker and Dynamic Model Refreshment


Feb 21, 2019
Peng Chu, Heng Fan, Chiu C Tan, Haibin Ling


  Access Paper or Ask Questions

Siamese Cascaded Region Proposal Networks for Real-Time Visual Tracking


Dec 14, 2018
Heng Fan, Haibin Ling

* Tech Report 

  Access Paper or Ask Questions

Scene Parsing via Dense Recurrent Neural Networks with Attentional Selection


Nov 09, 2018
Heng Fan, Peng Chu, Longin Jan Latecki, Haibin Ling

* 10 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1801.06831 

  Access Paper or Ask Questions

LaSOT: A High-quality Benchmark for Large-scale Single Object Tracking


Sep 20, 2018
Heng Fan, Liting Lin, Fan Yang, Peng Chu, Ge Deng, Sijia Yu, Hexin Bai, Yong Xu, Chunyuan Liao, Haibin Ling

* 17 pages, including supplementary material 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Generative Modeling Using Matrix Product States


Jul 19, 2018
Zhao-Yu Han, Jun Wang, Heng Fan, Lei Wang, Pan Zhang

* Phys. Rev. X 8, 031012 (2018) 
* 11 pages, 12 figures (not including the TNs) GitHub Page: https://congzlwag.github.io/UnsupGenModbyMPS/ 

  Access Paper or Ask Questions

Robust and Efficient Graph Correspondence Transfer for Person Re-identification


May 15, 2018
Qin Zhou, Heng Fan, Hua Yang, Hang Su, Shibao Zheng, Shuang Wu, Haibin Ling

* Tech. Report. The source code is available at http://www.dabi.temple.edu/~hbling/code/gct.htm. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1804.00242 

  Access Paper or Ask Questions

Weighted Bilinear Coding over Salient Body Parts for Person Re-identification


Apr 30, 2018
Qin Zhou, Heng Fan, Hang Su, Hua Yang, Shibao Zheng, Haibin Ling

* This manuscript is under consideration at Pattern Recognition Letters 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Correspondence Transfer for Person Re-identification


Apr 01, 2018
Qin Zhou, Heng Fan, Shibao Zheng, Hang Su, Xinzhe Li, Shuang Wu, Haibin Ling

* Accepted to AAAI'18 (Oral). The code is available at http://www.dabi.temple.edu/~hbling/code/gct.htm 

  Access Paper or Ask Questions

Parallel Tracking and Verifying


Jan 30, 2018
Heng Fan, Haibin Ling

* Project is available at http://www.dabi.temple.edu/~hbling/code/PTAV/ptav.htm. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1708.00153 

  Access Paper or Ask Questions

Dense Recurrent Neural Networks for Scene Labeling


Jan 21, 2018
Heng Fan, Haibin Ling

* Tech. Report 

  Access Paper or Ask Questions

Parallel Tracking and Verifying: A Framework for Real-Time and High Accuracy Visual Tracking


Aug 01, 2017
Heng Fan, Haibin Ling

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SANet: Structure-Aware Network for Visual Tracking


May 01, 2017
Heng Fan, Haibin Ling

* In CVPR Deep Vision Workshop, 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-level Contextual RNNs with Attention Model for Scene Labeling


Aug 10, 2016
Heng Fan, Xue Mei, Danil Prokhorov, Haibin Ling

* 8 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions