Alert button
Picture for Guoxuan Wang

Guoxuan Wang

Alert button

FinGPT-HPC: Efficient Pretraining and Finetuning Large Language Models for Financial Applications with High-Performance Computing

Feb 21, 2024
Xiao-Yang Liu, Jie Zhang, Guoxuan Wang, Weiqing Tong, Anwar Walid

Viaarxiv icon

CFGPT: Chinese Financial Assistant with Large Language Model

Sep 22, 2023
Jiangtong Li, Yuxuan Bian, Guoxuan Wang, Yang Lei, Dawei Cheng, Zhijun Ding, Changjun Jiang

Figure 1 for CFGPT: Chinese Financial Assistant with Large Language Model
Figure 2 for CFGPT: Chinese Financial Assistant with Large Language Model
Figure 3 for CFGPT: Chinese Financial Assistant with Large Language Model
Figure 4 for CFGPT: Chinese Financial Assistant with Large Language Model
Viaarxiv icon

FinGPT: Democratizing Internet-scale Data for Financial Large Language Models

Jul 19, 2023
Xiao-Yang Liu, Guoxuan Wang, Daochen Zha

Figure 1 for FinGPT: Democratizing Internet-scale Data for Financial Large Language Models
Figure 2 for FinGPT: Democratizing Internet-scale Data for Financial Large Language Models
Figure 3 for FinGPT: Democratizing Internet-scale Data for Financial Large Language Models
Figure 4 for FinGPT: Democratizing Internet-scale Data for Financial Large Language Models
Viaarxiv icon