Alert button
Picture for Chuang Liu

Chuang Liu

Alert button

Glasssix Technology, Northwestern Polytechnical University

Exploring Sparsity in Graph Transformers

Dec 09, 2023
Chuang Liu, Yibing Zhan, Xueqi Ma, Liang Ding, Dapeng Tao, Jia Wu, Wenbin Hu, Bo Du

Viaarxiv icon

Careful Selection and Thoughtful Discarding: Graph Explicit Pooling Utilizing Discarded Nodes

Nov 21, 2023
Chuang Liu, Wenhang Yu, Kuang Gao, Xueqi Ma, Yibing Zhan, Jia Wu, Bo Du, Wenbin Hu

Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models: A Comprehensive Survey

Oct 31, 2023
Zishan Guo, Renren Jin, Chuang Liu, Yufei Huang, Dan Shi, Supryadi, Linhao Yu, Yan Liu, Jiaxuan Li, Bojian Xiong, Deyi Xiong

Viaarxiv icon

Large Language Model Alignment: A Survey

Sep 26, 2023
Tianhao Shen, Renren Jin, Yufei Huang, Chuang Liu, Weilong Dong, Zishan Guo, Xinwei Wu, Yan Liu, Deyi Xiong

Figure 1 for Large Language Model Alignment: A Survey
Figure 2 for Large Language Model Alignment: A Survey
Figure 3 for Large Language Model Alignment: A Survey
Figure 4 for Large Language Model Alignment: A Survey
Viaarxiv icon

Dynamical Isometry based Rigorous Fair Neural Architecture Search

Jul 06, 2023
Jianxiang Luo, Junyi Hu, Tianji Pang, Weihao Huang, Chuang Liu

Figure 1 for Dynamical Isometry based Rigorous Fair Neural Architecture Search
Figure 2 for Dynamical Isometry based Rigorous Fair Neural Architecture Search
Figure 3 for Dynamical Isometry based Rigorous Fair Neural Architecture Search
Figure 4 for Dynamical Isometry based Rigorous Fair Neural Architecture Search
Viaarxiv icon

On Exploring Node-feature and Graph-structure Diversities for Node Drop Graph Pooling

Jun 22, 2023
Chuang Liu, Yibing Zhan, Baosheng Yu, Liu Liu, Bo Du, Wenbin Hu, Tongliang Liu

Figure 1 for On Exploring Node-feature and Graph-structure Diversities for Node Drop Graph Pooling
Figure 2 for On Exploring Node-feature and Graph-structure Diversities for Node Drop Graph Pooling
Figure 3 for On Exploring Node-feature and Graph-structure Diversities for Node Drop Graph Pooling
Figure 4 for On Exploring Node-feature and Graph-structure Diversities for Node Drop Graph Pooling
Viaarxiv icon

M3KE: A Massive Multi-Level Multi-Subject Knowledge Evaluation Benchmark for Chinese Large Language Models

May 21, 2023
Chuang Liu, Renren Jin, Yuqi Ren, Linhao Yu, Tianyu Dong, Xiaohan Peng, Shuting Zhang, Jianxiang Peng, Peiyi Zhang, Qingqing Lyu, Xiaowen Su, Qun Liu, Deyi Xiong

Figure 1 for M3KE: A Massive Multi-Level Multi-Subject Knowledge Evaluation Benchmark for Chinese Large Language Models
Figure 2 for M3KE: A Massive Multi-Level Multi-Subject Knowledge Evaluation Benchmark for Chinese Large Language Models
Figure 3 for M3KE: A Massive Multi-Level Multi-Subject Knowledge Evaluation Benchmark for Chinese Large Language Models
Figure 4 for M3KE: A Massive Multi-Level Multi-Subject Knowledge Evaluation Benchmark for Chinese Large Language Models
Viaarxiv icon

A Preliminary Evaluation of ChatGPT in Requirements Information Retrieval

Apr 25, 2023
Jianzhang Zhang, Yiyang Chen, Nan Niu, Chuang Liu

Figure 1 for A Preliminary Evaluation of ChatGPT in Requirements Information Retrieval
Figure 2 for A Preliminary Evaluation of ChatGPT in Requirements Information Retrieval
Figure 3 for A Preliminary Evaluation of ChatGPT in Requirements Information Retrieval
Viaarxiv icon

Indeterminate Probability Neural Network

Mar 21, 2023
Tao Yang, Chuang Liu, Xiaofeng Ma, Weijia Lu, Ning Wu, Bingyang Li, Zhifei Yang, Peng Liu, Lin Sun, Xiaodong Zhang, Can Zhang

Figure 1 for Indeterminate Probability Neural Network
Figure 2 for Indeterminate Probability Neural Network
Figure 3 for Indeterminate Probability Neural Network
Figure 4 for Indeterminate Probability Neural Network
Viaarxiv icon