Alert button
Picture for Barış Özcan

Barış Özcan

Alert button

Deterministic Neural Illumination Mapping for Efficient Auto-White Balance Correction

Aug 07, 2023
Furkan Kınlı, Doğa Yılmaz, Barış Özcan, Furkan Kıraç

Viaarxiv icon

Reversed Image Signal Processing and RAW Reconstruction. AIM 2022 Challenge Report

Oct 20, 2022
Marcos V. Conde, Radu Timofte, Yibin Huang, Jingyang Peng, Chang Chen, Cheng Li, Eduardo Pérez-Pellitero, Fenglong Song, Furui Bai, Shuai Liu, Chaoyu Feng, Xiaotao Wang, Lei Lei, Yu Zhu, Chenghua Li, Yingying Jiang, Yong A, Peisong Wang, Cong Leng, Jian Cheng, Xiaoyu Liu, Zhicun Yin, Zhilu Zhang, Junyi Li, Ming Liu, Wangmeng Zuo, Jun Jiang, Jinha Kim, Yue Zhang, Beiji Zou, Zhikai Zong, Xiaoxiao Liu, Juan Marín Vega, Michael Sloth, Peter Schneider-Kamp, Richard Röttger, Furkan Kınlı, Barış Özcan, Furkan Kıraç, Li Leyi, SM Nadim Uddin, Dipon Kumar Ghosh, Yong Ju Jung

Figure 1 for Reversed Image Signal Processing and RAW Reconstruction. AIM 2022 Challenge Report
Figure 2 for Reversed Image Signal Processing and RAW Reconstruction. AIM 2022 Challenge Report
Figure 3 for Reversed Image Signal Processing and RAW Reconstruction. AIM 2022 Challenge Report
Figure 4 for Reversed Image Signal Processing and RAW Reconstruction. AIM 2022 Challenge Report
Viaarxiv icon

Modeling the Lighting in Scenes as Style for Auto White-Balance Correction

Oct 17, 2022
Furkan Kınlı, Doğa Yılmaz, Barış Özcan, Furkan Kıraç

Figure 1 for Modeling the Lighting in Scenes as Style for Auto White-Balance Correction
Figure 2 for Modeling the Lighting in Scenes as Style for Auto White-Balance Correction
Figure 3 for Modeling the Lighting in Scenes as Style for Auto White-Balance Correction
Figure 4 for Modeling the Lighting in Scenes as Style for Auto White-Balance Correction
Viaarxiv icon

Reversing Image Signal Processors by Reverse Style Transferring

Oct 17, 2022
Furkan Kınlı, Barış Özcan, Furkan Kıraç

Figure 1 for Reversing Image Signal Processors by Reverse Style Transferring
Figure 2 for Reversing Image Signal Processors by Reverse Style Transferring
Figure 3 for Reversing Image Signal Processors by Reverse Style Transferring
Figure 4 for Reversing Image Signal Processors by Reverse Style Transferring
Viaarxiv icon

AIM 2022 Challenge on Instagram Filter Removal: Methods and Results

Oct 17, 2022
Furkan Kınlı, Sami Menteş, Barış Özcan, Furkan Kıraç, Radu Timofte, Yi Zuo, Zitao Wang, Xiaowen Zhang, Yu Zhu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Shuai Liu, Chaoyu Feng, Furui Bai, Xiaotao Wang, Lei Lei, Tianzhi Ma, Zihan Gao, Wenxin He, Woon-Ha Yeo, Wang-Taek Oh, Young-Il Kim, Han-Cheol Ryu, Gang He, Shaoyi Long, S. M. A. Sharif, Rizwan Ali Naqvi, Sungjun Kim, Guisik Kim, Seohyeon Lee, Sabari Nathan, Priya Kansal

Figure 1 for AIM 2022 Challenge on Instagram Filter Removal: Methods and Results
Figure 2 for AIM 2022 Challenge on Instagram Filter Removal: Methods and Results
Figure 3 for AIM 2022 Challenge on Instagram Filter Removal: Methods and Results
Figure 4 for AIM 2022 Challenge on Instagram Filter Removal: Methods and Results
Viaarxiv icon

Patch-wise Contrastive Style Learning for Instagram Filter Removal

Apr 15, 2022
Furkan Kınlı, Barış Özcan, Furkan Kıraç

Figure 1 for Patch-wise Contrastive Style Learning for Instagram Filter Removal
Figure 2 for Patch-wise Contrastive Style Learning for Instagram Filter Removal
Figure 3 for Patch-wise Contrastive Style Learning for Instagram Filter Removal
Figure 4 for Patch-wise Contrastive Style Learning for Instagram Filter Removal
Viaarxiv icon

Instagram Filter Removal on Fashionable Images

Apr 11, 2021
Furkan Kınlı, Barış Özcan, Furkan Kıraç

Figure 1 for Instagram Filter Removal on Fashionable Images
Figure 2 for Instagram Filter Removal on Fashionable Images
Figure 3 for Instagram Filter Removal on Fashionable Images
Figure 4 for Instagram Filter Removal on Fashionable Images
Viaarxiv icon

A Benchmark for Inpainting of Clothing Images with Irregular Holes

Jul 09, 2020
Furkan Kınlı, Barış Özcan, Furkan Kıraç

Figure 1 for A Benchmark for Inpainting of Clothing Images with Irregular Holes
Figure 2 for A Benchmark for Inpainting of Clothing Images with Irregular Holes
Figure 3 for A Benchmark for Inpainting of Clothing Images with Irregular Holes
Figure 4 for A Benchmark for Inpainting of Clothing Images with Irregular Holes
Viaarxiv icon

Quaternion Capsule Networks

Jul 08, 2020
Barış Özcan, Furkan Kınlı, Furkan Kıraç

Figure 1 for Quaternion Capsule Networks
Figure 2 for Quaternion Capsule Networks
Figure 3 for Quaternion Capsule Networks
Figure 4 for Quaternion Capsule Networks
Viaarxiv icon

Fashion Image Retrieval with Capsule Networks

Aug 26, 2019
Furkan Kınlı, Barış Özcan, Furkan Kıraç

Figure 1 for Fashion Image Retrieval with Capsule Networks
Figure 2 for Fashion Image Retrieval with Capsule Networks
Figure 3 for Fashion Image Retrieval with Capsule Networks
Figure 4 for Fashion Image Retrieval with Capsule Networks
Viaarxiv icon