Alert button

Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification

Feb 21, 2023
Wenxiong Liao, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Zihao Wu, Yiyang Zhang, Xiaoke Huang, Yuzhong Chen, Xi Jiang, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Sheng Li, Xiang Li, Hongmin Cai

Figure 1 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Figure 2 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Figure 3 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Figure 4 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification

Share this with someone who'll enjoy it:

View paper onarxiv icon

Share this with someone who'll enjoy it: