Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhuo Sun

Dual MINE-based Neural Secure Communications under Gaussian Wiretap Channel


Feb 25, 2021
Jingjing Li, Zhuo Sun, Lei Zhang, Hongyu Zhu

* 6 pages, 6 figures, ICC 2021 

  Access Paper or Ask Questions

BSNet: Bi-Similarity Network for Few-shot Fine-grained Image Classification


Nov 29, 2020
Xiaoxu Li, Jijie Wu, Zhuo Sun, Zhanyu Ma, Jie Cao, Jing-Hao Xue

* IEEE TIP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Concise Review of Recent Few-shot Meta-learning Methods


May 22, 2020
Xiaoxu Li, Zhuo Sun, Jing-Hao Xue, Zhanyu Ma

* 7 pages 

  Access Paper or Ask Questions

CAMEL: A Weakly Supervised Learning Framework for Histopathology Image Segmentation


Aug 28, 2019
Gang Xu, Zhigang Song, Zhuo Sun, Calvin Ku, Zhe Yang, Cancheng Liu, Shuhao Wang, Jianpeng Ma, Wei Xu

* 10 pages, 9 figures, accepted by ICCV 2019 

  Access Paper or Ask Questions