Alert button
Picture for Zhongliang Jing

Zhongliang Jing

Alert button

Fast Personalized Text-to-Image Syntheses With Attention Injection

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 17, 2024
Yuxuan Zhang, Yiren Song, Jinpeng Yu, Han Pan, Zhongliang Jing

Figure 1 for Fast Personalized Text-to-Image Syntheses With Attention Injection
Figure 2 for Fast Personalized Text-to-Image Syntheses With Attention Injection
Figure 3 for Fast Personalized Text-to-Image Syntheses With Attention Injection
Figure 4 for Fast Personalized Text-to-Image Syntheses With Attention Injection
Viaarxiv icon

SSR-Encoder: Encoding Selective Subject Representation for Subject-Driven Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 26, 2023
Yuxuan Zhang, Jiaming Liu, Yiren Song, Rui Wang, Hao Tang, Jinpeng Yu, Huaxia Li, Xu Tang, Yao Hu, Han Pan, Zhongliang Jing

Viaarxiv icon

CLIPVG: Text-Guided Image Manipulation Using Differentiable Vector Graphics

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 05, 2022
Yiren Song, Xning Shao, Kang Chen, Weidong Zhang, Minzhe Li, Zhongliang Jing

Figure 1 for CLIPVG: Text-Guided Image Manipulation Using Differentiable Vector Graphics
Figure 2 for CLIPVG: Text-Guided Image Manipulation Using Differentiable Vector Graphics
Figure 3 for CLIPVG: Text-Guided Image Manipulation Using Differentiable Vector Graphics
Figure 4 for CLIPVG: Text-Guided Image Manipulation Using Differentiable Vector Graphics
Viaarxiv icon

Ghost-free High Dynamic Range Imaging via Hybrid CNN-Transformer and Structure Tensor

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2022
Yu Yuan, Jiaqi Wu, Zhongliang Jing, Henry Leung, Han Pan

Figure 1 for Ghost-free High Dynamic Range Imaging via Hybrid CNN-Transformer and Structure Tensor
Figure 2 for Ghost-free High Dynamic Range Imaging via Hybrid CNN-Transformer and Structure Tensor
Figure 3 for Ghost-free High Dynamic Range Imaging via Hybrid CNN-Transformer and Structure Tensor
Figure 4 for Ghost-free High Dynamic Range Imaging via Hybrid CNN-Transformer and Structure Tensor
Viaarxiv icon

Learning to Kindle the Starlight

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 16, 2022
Yu Yuan, Jiaqi Wu, Lindong Wang, Zhongliang Jing, Henry Leung, Shuyuan Zhu, Han Pan

Figure 1 for Learning to Kindle the Starlight
Figure 2 for Learning to Kindle the Starlight
Figure 3 for Learning to Kindle the Starlight
Figure 4 for Learning to Kindle the Starlight
Viaarxiv icon

Multimodal Image Fusion based on Hybrid CNN-Transformer and Non-local Cross-modal Attention

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 18, 2022
Yu Yuan, Jiaqi Wu, Zhongliang Jing, Henry Leung, Han Pan

Figure 1 for Multimodal Image Fusion based on Hybrid CNN-Transformer and Non-local Cross-modal Attention
Figure 2 for Multimodal Image Fusion based on Hybrid CNN-Transformer and Non-local Cross-modal Attention
Figure 3 for Multimodal Image Fusion based on Hybrid CNN-Transformer and Non-local Cross-modal Attention
Figure 4 for Multimodal Image Fusion based on Hybrid CNN-Transformer and Non-local Cross-modal Attention
Viaarxiv icon

A Hybrid Labeled Multi-Bernoulli Filter With Amplitude For Tracking Fluctuating Targets

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2022
Weizhen Ma, Zhongliang Jing, Peng Dong, Henry Leung

Figure 1 for A Hybrid Labeled Multi-Bernoulli Filter With Amplitude For Tracking Fluctuating Targets
Figure 2 for A Hybrid Labeled Multi-Bernoulli Filter With Amplitude For Tracking Fluctuating Targets
Figure 3 for A Hybrid Labeled Multi-Bernoulli Filter With Amplitude For Tracking Fluctuating Targets
Figure 4 for A Hybrid Labeled Multi-Bernoulli Filter With Amplitude For Tracking Fluctuating Targets
Viaarxiv icon

Self-Adaptive Partial Domain Adaptation

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 18, 2021
Jian Hu, Hongya Tuo, Shizhao Zhang, Chao Wang, Haowen Zhong, Zhikang Zou, Zhongliang Jing, Henry Leung, Ruping Zou

Figure 1 for Self-Adaptive Partial Domain Adaptation
Figure 2 for Self-Adaptive Partial Domain Adaptation
Figure 3 for Self-Adaptive Partial Domain Adaptation
Figure 4 for Self-Adaptive Partial Domain Adaptation
Viaarxiv icon

Domain Adaptive YOLO for One-Stage Cross-Domain Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 04, 2021
Shizhao Zhang, Hongya Tuo, Jian Hu, Zhongliang Jing

Figure 1 for Domain Adaptive YOLO for One-Stage Cross-Domain Detection
Figure 2 for Domain Adaptive YOLO for One-Stage Cross-Domain Detection
Figure 3 for Domain Adaptive YOLO for One-Stage Cross-Domain Detection
Figure 4 for Domain Adaptive YOLO for One-Stage Cross-Domain Detection
Viaarxiv icon