Alert button
Picture for Zhaohui Yan

Zhaohui Yan

Alert button

Joint Entity and Relation Extraction with Span Pruning and Hypergraph Neural Networks

Oct 26, 2023
Zhaohui Yan, Songlin Yang, Wei Liu, Kewei Tu

Figure 1 for Joint Entity and Relation Extraction with Span Pruning and Hypergraph Neural Networks
Figure 2 for Joint Entity and Relation Extraction with Span Pruning and Hypergraph Neural Networks
Figure 3 for Joint Entity and Relation Extraction with Span Pruning and Hypergraph Neural Networks
Figure 4 for Joint Entity and Relation Extraction with Span Pruning and Hypergraph Neural Networks
Viaarxiv icon

Joint Information Extraction with Cross-Task and Cross-Instance High-Order Modeling

Dec 17, 2022
Zixia Jia, Zhaohui Yan, Wenjuan Han, Zilong Zheng, Kewei Tu

Figure 1 for Joint Information Extraction with Cross-Task and Cross-Instance High-Order Modeling
Figure 2 for Joint Information Extraction with Cross-Task and Cross-Instance High-Order Modeling
Figure 3 for Joint Information Extraction with Cross-Task and Cross-Instance High-Order Modeling
Figure 4 for Joint Information Extraction with Cross-Task and Cross-Instance High-Order Modeling
Viaarxiv icon

Structural Knowledge Distillation

Oct 10, 2020
Xinyu Wang, Yong Jiang, Zhaohui Yan, Zixia Jia, Nguyen Bach, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Fei Huang, Kewei Tu

Figure 1 for Structural Knowledge Distillation
Figure 2 for Structural Knowledge Distillation
Figure 3 for Structural Knowledge Distillation
Figure 4 for Structural Knowledge Distillation
Viaarxiv icon

Controllable Length Control Neural Encoder-Decoder via Reinforcement Learning

Sep 17, 2019
Junyi Bian, Baojun Lin, Ke Zhang, Zhaohui Yan, Hong Tang, Yonghe Zhang

Figure 1 for Controllable Length Control Neural Encoder-Decoder via Reinforcement Learning
Figure 2 for Controllable Length Control Neural Encoder-Decoder via Reinforcement Learning
Figure 3 for Controllable Length Control Neural Encoder-Decoder via Reinforcement Learning
Figure 4 for Controllable Length Control Neural Encoder-Decoder via Reinforcement Learning
Viaarxiv icon