Alert button
Picture for Zenan Ling

Zenan Ling

Alert button

Deep Equilibrium Models are Almost Equivalent to Not-so-deep Explicit Models for High-dimensional Gaussian Mixtures

Feb 05, 2024
Zenan Ling, Longbo Li, Zhanbo Feng, Yixuan Zhang, Feng Zhou, Robert C. Qiu, Zhenyu Liao

Viaarxiv icon

Mitigating Label Bias in Machine Learning: Fairness through Confident Learning

Dec 24, 2023
Yixuan Zhang, Boyu Li, Zenan Ling, Feng Zhou

Viaarxiv icon

Revisiting Logistic-softmax Likelihood in Bayesian Meta-Learning for Few-Shot Classification

Oct 16, 2023
Tianjun Ke, Haoqun Cao, Zenan Ling, Feng Zhou

Figure 1 for Revisiting Logistic-softmax Likelihood in Bayesian Meta-Learning for Few-Shot Classification
Figure 2 for Revisiting Logistic-softmax Likelihood in Bayesian Meta-Learning for Few-Shot Classification
Figure 3 for Revisiting Logistic-softmax Likelihood in Bayesian Meta-Learning for Few-Shot Classification
Figure 4 for Revisiting Logistic-softmax Likelihood in Bayesian Meta-Learning for Few-Shot Classification
Viaarxiv icon

On the Equivalence between Implicit and Explicit Neural Networks: A High-dimensional Viewpoint

Aug 31, 2023
Zenan Ling, Zhenyu Liao, Robert C. Qiu

Figure 1 for On the Equivalence between Implicit and Explicit Neural Networks: A High-dimensional Viewpoint
Viaarxiv icon

Zero-shot Inversion Process for Image Attribute Editing with Diffusion Models

Aug 30, 2023
Zhanbo Feng, Zenan Ling, Ci Gong, Feng Zhou, Jie Li, Robert C. Qiu

Viaarxiv icon

Codebook Configuration for 1-bit RIS-aided Systems Based on Implicit Neural Representations

Jun 01, 2023
Yao Xiao, Zhijie Fan, Zenan Ling, Rujing Xiong, Tiebin Mi, Robert Caiming Qiu

Figure 1 for Codebook Configuration for 1-bit RIS-aided Systems Based on Implicit Neural Representations
Figure 2 for Codebook Configuration for 1-bit RIS-aided Systems Based on Implicit Neural Representations
Figure 3 for Codebook Configuration for 1-bit RIS-aided Systems Based on Implicit Neural Representations
Figure 4 for Codebook Configuration for 1-bit RIS-aided Systems Based on Implicit Neural Representations
Viaarxiv icon

Global Convergence of Over-parameterized Deep Equilibrium Models

May 27, 2022
Zenan Ling, Xingyu Xie, Qiuhao Wang, Zongpeng Zhang, Zhouchen Lin

Figure 1 for Global Convergence of Over-parameterized Deep Equilibrium Models
Viaarxiv icon

A Roadmap for Big Model

Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

Figure 1 for A Roadmap for Big Model
Figure 2 for A Roadmap for Big Model
Figure 3 for A Roadmap for Big Model
Figure 4 for A Roadmap for Big Model
Viaarxiv icon

Optimization Induced Equilibrium Networks

Jun 07, 2021
Xingyu Xie, Qiuhao Wang, Zenan Ling, Xia Li, Yisen Wang, Guangcan Liu, Zhouchen Lin

Figure 1 for Optimization Induced Equilibrium Networks
Figure 2 for Optimization Induced Equilibrium Networks
Figure 3 for Optimization Induced Equilibrium Networks
Viaarxiv icon