Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuzhe Ma

Machine Learning for Electronic Design Automation: A Survey


Jan 10, 2021
Guyue Huang, Jingbo Hu, Yifan He, Jialong Liu, Mingyuan Ma, Zhaoyang Shen, Juejian Wu, Yuanfan Xu, Hengrui Zhang, Kai Zhong, Xuefei Ning, Yuzhe Ma, Haoyu Yang, Bei Yu, Huazhong Yang, Yu Wang


  Access Paper or Ask Questions

Sequential Attacks on Kalman Filter-based Forward Collision Warning Systems


Dec 16, 2020
Yuzhe Ma, Jon Sharp, Ruizhe Wang, Earlence Fernandes, Xiaojin Zhu

* Accepted by AAAI21 

  Access Paper or Ask Questions

Using Machine Teaching to Investigate Human Assumptions when Teaching Reinforcement Learners


Sep 05, 2020
Yun-Shiuan Chuang, Xuezhou Zhang, Yuzhe Ma, Mark K. Ho, Joseph L. Austerweil, Xiaojin Zhu

* 21 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

The Teaching Dimension of Q-learning


Jun 16, 2020
Xuezhou Zhang, Shubham Kumar Bharti, Yuzhe Ma, Adish Singla, Xiaojin Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Reward-Poisoning Attacks against Reinforcement Learning


Mar 27, 2020
Xuezhou Zhang, Yuzhe Ma, Adish Singla, Xiaojin Zhu


  Access Paper or Ask Questions

VLSI Mask Optimization: From Shallow To Deep Learning


Dec 16, 2019
Haoyu Yang, Wei Zhong, Yuzhe Ma, Hao Geng, Ran Chen, Wanli Chen, Bei Yu

* 6 pages; accepted by 25th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Policy Poisoning in Batch Reinforcement Learning and Control


Oct 31, 2019
Yuzhe Ma, Xuezhou Zhang, Wen Sun, Xiaojin Zhu

* NeurIPS 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Are Adversarial Perturbations a Showstopper for ML-Based CAD? A Case Study on CNN-Based Lithographic Hotspot Detection


Jun 25, 2019
Kang Liu, Haoyu Yang, Yuzhe Ma, Benjamin Tan, Bei Yu, Evangeline F. Y. Young, Ramesh Karri, Siddharth Garg


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative and Privacy-Preserving Machine Teaching via Consensus Optimization


May 07, 2019
Yufei Han, Yuzhe Ma, Christopher Gates, Kevin Roundy, Yun Shen

* IJCNN 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Data Poisoning against Differentially-Private Learners: Attacks and Defenses


Mar 23, 2019
Yuzhe Ma, Xiaojin Zhu, Justin Hsu


  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Attacks on Stochastic Bandits


Oct 29, 2018
Kwang-Sung Jun, Lihong Li, Yuzhe Ma, Xiaojin Zhu

* accepted to NIPS 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-layer Optimization for High Speed Adders: A Pareto Driven Machine Learning Approach


Oct 16, 2018
Yuzhe Ma, Subhendu Roy, Jin Miao, Jiamin Chen, Bei Yu

* 14 pages, 15 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Data Poisoning Attacks in Contextual Bandits


Aug 24, 2018
Yuzhe Ma, Kwang-Sung Jun, Lihong Li, Xiaojin Zhu

* GameSec 2018 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Approximation Framework for Deep Neural Networks


Jul 27, 2018
Yuzhe Ma, Ran Chen, Wei Li, Fanhua Shang, Wenjian Yu, Minsik Cho, Bei Yu

* 10 pages, 4 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Recent Advances in Convolutional Neural Network Acceleration


Jul 23, 2018
Qianru Zhang, Meng Zhang, Tinghuan Chen, Zhifei Sun, Yuzhe Ma, Bei Yu

* submitted to Neurocomputing 

  Access Paper or Ask Questions

Teacher Improves Learning by Selecting a Training Subset


Feb 25, 2018
Yuzhe Ma, Robert Nowak, Philippe Rigollet, Xuezhou Zhang, Xiaojin Zhu

* AISTATS 2018 

  Access Paper or Ask Questions