Alert button
Picture for Yuxiao Lin

Yuxiao Lin

Alert button

MFCCA:Multi-Frame Cross-Channel attention for multi-speaker ASR in Multi-party meeting scenario

Oct 11, 2022
Fan Yu, Shiliang Zhang, Pengcheng Guo, Yuhao Liang, Zhihao Du, Yuxiao Lin, Lei Xie

Figure 1 for MFCCA:Multi-Frame Cross-Channel attention for multi-speaker ASR in Multi-party meeting scenario
Figure 2 for MFCCA:Multi-Frame Cross-Channel attention for multi-speaker ASR in Multi-party meeting scenario
Figure 3 for MFCCA:Multi-Frame Cross-Channel attention for multi-speaker ASR in Multi-party meeting scenario
Figure 4 for MFCCA:Multi-Frame Cross-Channel attention for multi-speaker ASR in Multi-party meeting scenario
Viaarxiv icon

A Comparative Study on Speaker-attributed Automatic Speech Recognition in Multi-party Meetings

Apr 01, 2022
Fan Yu, Zhihao Du, Shiliang Zhang, Yuxiao Lin, Lei Xie

Figure 1 for A Comparative Study on Speaker-attributed Automatic Speech Recognition in Multi-party Meetings
Figure 2 for A Comparative Study on Speaker-attributed Automatic Speech Recognition in Multi-party Meetings
Figure 3 for A Comparative Study on Speaker-attributed Automatic Speech Recognition in Multi-party Meetings
Figure 4 for A Comparative Study on Speaker-attributed Automatic Speech Recognition in Multi-party Meetings
Viaarxiv icon

Evaluation of Tree Based Regression over Multiple Linear Regression for Non-normally Distributed Data in Battery Performance

Nov 03, 2021
Shovan Chowdhury, Yuxiao Lin, Boryann Liaw, Leslie Kerby

Figure 1 for Evaluation of Tree Based Regression over Multiple Linear Regression for Non-normally Distributed Data in Battery Performance
Figure 2 for Evaluation of Tree Based Regression over Multiple Linear Regression for Non-normally Distributed Data in Battery Performance
Figure 3 for Evaluation of Tree Based Regression over Multiple Linear Regression for Non-normally Distributed Data in Battery Performance
Figure 4 for Evaluation of Tree Based Regression over Multiple Linear Regression for Non-normally Distributed Data in Battery Performance
Viaarxiv icon

BertGCN: Transductive Text Classification by Combining GCN and BERT

May 16, 2021
Yuxiao Lin, Yuxian Meng, Xiaofei Sun, Qinghong Han, Kun Kuang, Jiwei Li, Fei Wu

Figure 1 for BertGCN: Transductive Text Classification by Combining GCN and BERT
Figure 2 for BertGCN: Transductive Text Classification by Combining GCN and BERT
Figure 3 for BertGCN: Transductive Text Classification by Combining GCN and BERT
Viaarxiv icon

Deep Sequential Feature Learning in Clinical Image Classification of Infectious Keratitis

Jun 04, 2020
Yesheng Xu, Ming Kong, Wenjia Xie, Runping Duan, Zhengqing Fang, Yuxiao Lin, Qiang Zhu, Siliang Tang, Fei Wu, Yu-Feng Yao

Figure 1 for Deep Sequential Feature Learning in Clinical Image Classification of Infectious Keratitis
Figure 2 for Deep Sequential Feature Learning in Clinical Image Classification of Infectious Keratitis
Figure 3 for Deep Sequential Feature Learning in Clinical Image Classification of Infectious Keratitis
Figure 4 for Deep Sequential Feature Learning in Clinical Image Classification of Infectious Keratitis
Viaarxiv icon