Alert button
Picture for Yuan Hao

Yuan Hao

Alert button

StyleDrop: Text-to-Image Generation in Any Style

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2023
Kihyuk Sohn, Nataniel Ruiz, Kimin Lee, Daniel Castro Chin, Irina Blok, Huiwen Chang, Jarred Barber, Lu Jiang, Glenn Entis, Yuanzhen Li, Yuan Hao, Irfan Essa, Michael Rubinstein, Dilip Krishnan

Figure 1 for StyleDrop: Text-to-Image Generation in Any Style
Figure 2 for StyleDrop: Text-to-Image Generation in Any Style
Figure 3 for StyleDrop: Text-to-Image Generation in Any Style
Figure 4 for StyleDrop: Text-to-Image Generation in Any Style
Viaarxiv icon

Learning Disentangled Prompts for Compositional Image Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 01, 2023
Kihyuk Sohn, Albert Shaw, Yuan Hao, Han Zhang, Luisa Polania, Huiwen Chang, Lu Jiang, Irfan Essa

Figure 1 for Learning Disentangled Prompts for Compositional Image Synthesis
Figure 2 for Learning Disentangled Prompts for Compositional Image Synthesis
Figure 3 for Learning Disentangled Prompts for Compositional Image Synthesis
Figure 4 for Learning Disentangled Prompts for Compositional Image Synthesis
Viaarxiv icon

MAGVIT: Masked Generative Video Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 10, 2022
Lijun Yu, Yong Cheng, Kihyuk Sohn, José Lezama, Han Zhang, Huiwen Chang, Alexander G. Hauptmann, Ming-Hsuan Yang, Yuan Hao, Irfan Essa, Lu Jiang

Figure 1 for MAGVIT: Masked Generative Video Transformer
Figure 2 for MAGVIT: Masked Generative Video Transformer
Figure 3 for MAGVIT: Masked Generative Video Transformer
Figure 4 for MAGVIT: Masked Generative Video Transformer
Viaarxiv icon

Visual Prompt Tuning for Generative Transfer Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 03, 2022
Kihyuk Sohn, Yuan Hao, José Lezama, Luisa Polania, Huiwen Chang, Han Zhang, Irfan Essa, Lu Jiang

Figure 1 for Visual Prompt Tuning for Generative Transfer Learning
Figure 2 for Visual Prompt Tuning for Generative Transfer Learning
Figure 3 for Visual Prompt Tuning for Generative Transfer Learning
Figure 4 for Visual Prompt Tuning for Generative Transfer Learning
Viaarxiv icon

BLT: Bidirectional Layout Transformer for Controllable Layout Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 09, 2021
Xiang Kong, Lu Jiang, Huiwen Chang, Han Zhang, Yuan Hao, Haifeng Gong, Irfan Essa

Figure 1 for BLT: Bidirectional Layout Transformer for Controllable Layout Generation
Figure 2 for BLT: Bidirectional Layout Transformer for Controllable Layout Generation
Figure 3 for BLT: Bidirectional Layout Transformer for Controllable Layout Generation
Figure 4 for BLT: Bidirectional Layout Transformer for Controllable Layout Generation
Viaarxiv icon