Alert button
Picture for Yiming Zong

Yiming Zong

Alert button

ML-Bench: Large Language Models Leverage Open-source Libraries for Machine Learning Tasks

Nov 16, 2023
Yuliang Liu, Xiangru Tang, Zefan Cai, Junjie Lu, Yichi Zhang, Yanjun Shao, Zexuan Deng, Helan Hu, Zengxian Yang, Kaikai An, Ruijun Huang, Shuzheng Si, Sheng Chen, Haozhe Zhao, Zhengliang Li, Liang Chen, Yiming Zong, Yan Wang, Tianyu Liu, Zhiwei Jiang, Baobao Chang, Yujia Qin, Wangchunshu Zhou, Yilun Zhao, Arman Cohan, Mark Gerstein

Viaarxiv icon

Struc-Bench: Are Large Language Models Really Good at Generating Complex Structured Data?

Sep 19, 2023
Xiangru Tang, Yiming Zong, Jason Phang, Yilun Zhao, Wangchunshu Zhou, Arman Cohan, Mark Gerstein

Figure 1 for Struc-Bench: Are Large Language Models Really Good at Generating Complex Structured Data?
Figure 2 for Struc-Bench: Are Large Language Models Really Good at Generating Complex Structured Data?
Figure 3 for Struc-Bench: Are Large Language Models Really Good at Generating Complex Structured Data?
Figure 4 for Struc-Bench: Are Large Language Models Really Good at Generating Complex Structured Data?
Viaarxiv icon