Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yanghan Wang

ChamNet: Towards Efficient Network Design through Platform-Aware Model Adaptation


Dec 21, 2018
Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Bichen Wu, Hongxu Yin, Fei Sun, Yanghan Wang, Marat Dukhan, Yunqing Hu, Yiming Wu, Yangqing Jia, Peter Vajda, Matt Uyttendaele, Niraj K. Jha


  Access Paper or Ask Questions

FBNet: Hardware-Aware Efficient ConvNet Design via Differentiable Neural Architecture Search


Dec 14, 2018
Bichen Wu, Xiaoliang Dai, Peizhao Zhang, Yanghan Wang, Fei Sun, Yiming Wu, Yuandong Tian, Peter Vajda, Yangqing Jia, Kurt Keutzer


  Access Paper or Ask Questions

Mixed Precision Quantization of ConvNets via Differentiable Neural Architecture Search


Nov 30, 2018
Bichen Wu, Yanghan Wang, Peizhao Zhang, Yuandong Tian, Peter Vajda, Kurt Keutzer


  Access Paper or Ask Questions