Alert button
Picture for Xuewei Cao

Xuewei Cao

Alert button

Multi-View Variational Autoencoder for Missing Value Imputation in Untargeted Metabolomics

Oct 12, 2023
Chen Zhao, Kuan-Jui Su, Chong Wu, Xuewei Cao, Qiuying Sha, Wu Li, Zhe Luo, Tian Qin, Chuan Qiu, Lan Juan Zhao, Anqi Liu, Lindong Jiang, Xiao Zhang, Hui Shen, Weihua Zhou, Hong-Wen Deng

Figure 1 for Multi-View Variational Autoencoder for Missing Value Imputation in Untargeted Metabolomics
Figure 2 for Multi-View Variational Autoencoder for Missing Value Imputation in Untargeted Metabolomics
Figure 3 for Multi-View Variational Autoencoder for Missing Value Imputation in Untargeted Metabolomics
Viaarxiv icon

CLCLSA: Cross-omics Linked embedding with Contrastive Learning and Self Attention for multi-omics integration with incomplete multi-omics data

Apr 12, 2023
Chen Zhao, Anqi Liu, Xiao Zhang, Xuewei Cao, Zhengming Ding, Qiuying Sha, Hui Shen, Hong-Wen Deng, Weihua Zhou

Figure 1 for CLCLSA: Cross-omics Linked embedding with Contrastive Learning and Self Attention for multi-omics integration with incomplete multi-omics data
Figure 2 for CLCLSA: Cross-omics Linked embedding with Contrastive Learning and Self Attention for multi-omics integration with incomplete multi-omics data
Figure 3 for CLCLSA: Cross-omics Linked embedding with Contrastive Learning and Self Attention for multi-omics integration with incomplete multi-omics data
Figure 4 for CLCLSA: Cross-omics Linked embedding with Contrastive Learning and Self Attention for multi-omics integration with incomplete multi-omics data
Viaarxiv icon

Hip Fracture Prediction using the First Principal Component Derived from FEA-Computed Fracture Loads

Oct 03, 2022
Xuewei Cao, Joyce H Keyak, Sigurdur Sigurdsson, Chen Zhao, Weihua Zhou, Anqi Liu, Thomas Lang, Hong-Wen Deng, Vilmundur Gudnason, Qiuying Sha

Figure 1 for Hip Fracture Prediction using the First Principal Component Derived from FEA-Computed Fracture Loads
Figure 2 for Hip Fracture Prediction using the First Principal Component Derived from FEA-Computed Fracture Loads
Figure 3 for Hip Fracture Prediction using the First Principal Component Derived from FEA-Computed Fracture Loads
Figure 4 for Hip Fracture Prediction using the First Principal Component Derived from FEA-Computed Fracture Loads
Viaarxiv icon

Multi-view information fusion using multi-view variational autoencoders to predict proximal femoral strength

Oct 03, 2022
Chen Zhao, Joyce H Keyak, Xuewei Cao, Qiuying Sha, Li Wu, Zhe Luo, Lanjuan Zhao, Qing Tian, Chuan Qiu, Ray Su, Hui Shen, Hong-Wen Deng, Weihua Zhou

Figure 1 for Multi-view information fusion using multi-view variational autoencoders to predict proximal femoral strength
Figure 2 for Multi-view information fusion using multi-view variational autoencoders to predict proximal femoral strength
Figure 3 for Multi-view information fusion using multi-view variational autoencoders to predict proximal femoral strength
Figure 4 for Multi-view information fusion using multi-view variational autoencoders to predict proximal femoral strength
Viaarxiv icon