Alert button
Picture for Tian Qin

Tian Qin

Alert button

Riemann-Lebesgue Forest for Regression

Feb 07, 2024
Tian Qin, Wei-Min Huang

Viaarxiv icon

Distinguishing the Knowable from the Unknowable with Language Models

Feb 05, 2024
Gustaf Ahdritz, Tian Qin, Nikhil Vyas, Boaz Barak, Benjamin L. Edelman

Viaarxiv icon

On Subagging Boosted Probit Model Trees

Nov 06, 2023
Tian Qin, Wei-Min Huang

Viaarxiv icon

Multi-View Variational Autoencoder for Missing Value Imputation in Untargeted Metabolomics

Oct 12, 2023
Chen Zhao, Kuan-Jui Su, Chong Wu, Xuewei Cao, Qiuying Sha, Wu Li, Zhe Luo, Tian Qin, Chuan Qiu, Lan Juan Zhao, Anqi Liu, Lindong Jiang, Xiao Zhang, Hui Shen, Weihua Zhou, Hong-Wen Deng

Figure 1 for Multi-View Variational Autoencoder for Missing Value Imputation in Untargeted Metabolomics
Figure 2 for Multi-View Variational Autoencoder for Missing Value Imputation in Untargeted Metabolomics
Figure 3 for Multi-View Variational Autoencoder for Missing Value Imputation in Untargeted Metabolomics
Viaarxiv icon

Meta-PDE: Learning to Solve PDEs Quickly Without a Mesh

Nov 03, 2022
Tian Qin, Alex Beatson, Deniz Oktay, Nick McGreivy, Ryan P. Adams

Figure 1 for Meta-PDE: Learning to Solve PDEs Quickly Without a Mesh
Figure 2 for Meta-PDE: Learning to Solve PDEs Quickly Without a Mesh
Figure 3 for Meta-PDE: Learning to Solve PDEs Quickly Without a Mesh
Figure 4 for Meta-PDE: Learning to Solve PDEs Quickly Without a Mesh
Viaarxiv icon

Benefits of Permutation-Equivariance in Auction Mechanisms

Oct 11, 2022
Tian Qin, Fengxiang He, Dingfeng Shi, Wenbing Huang, Dacheng Tao

Figure 1 for Benefits of Permutation-Equivariance in Auction Mechanisms
Figure 2 for Benefits of Permutation-Equivariance in Auction Mechanisms
Figure 3 for Benefits of Permutation-Equivariance in Auction Mechanisms
Figure 4 for Benefits of Permutation-Equivariance in Auction Mechanisms
Viaarxiv icon

Real-time eSports Match Result Prediction

Dec 10, 2016
Yifan Yang, Tian Qin, Yu-Heng Lei

Figure 1 for Real-time eSports Match Result Prediction
Figure 2 for Real-time eSports Match Result Prediction
Figure 3 for Real-time eSports Match Result Prediction
Figure 4 for Real-time eSports Match Result Prediction
Viaarxiv icon