Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Batch Group Normalization


Dec 09, 2020
Xiao-Yun Zhou, Jiacheng Sun, Nanyang Ye, Xu Lan, Qijun Luo, Bo-Lin Lai, Pedro Esperanca, Guang-Zhong Yang, Zhenguo Li

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting Few-Shot Learning With Adaptive Margin Loss


May 28, 2020
Aoxue Li, Weiran Huang, Xu Lan, Jiashi Feng, Zhenguo Li, Liwei Wang

* Accepted by CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Universal Person Re-Identification


Jul 22, 2019
Xu Lan, Xiatian Zhu, Shaogang Gong


  Access Paper or Ask Questions

Self-Referenced Deep Learning


Nov 19, 2018
Xu Lan, Xiatian Zhu, Shaogang Gong

* To Appear in Asian Conference on Computer Vision 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Deep Learning Across Multiple Data Centers


Oct 16, 2018
Kele Xu, Haibo Mi, Dawei Feng, Huaimin Wang, Chuan Chen, Zibin Zheng, Xu Lan

* Submitted to AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Distillation by On-the-Fly Native Ensemble


Sep 08, 2018
Xu Lan, Xiatian Zhu, Shaogang Gong

* To appear in NIPS2018 

  Access Paper or Ask Questions

Person Search by Multi-Scale Matching


Jul 23, 2018
Xu Lan, Xiatian Zhu, Shaogang Gong

* to Appear in European Conference on Computer Vision 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning Attention Selection for Person Re-Identification


Jul 07, 2018
Xu Lan, Hanxiao Wang, Shaogang Gong, Xiatian Zhu

* Additional revision is needed 

  Access Paper or Ask Questions