Alert button
Picture for Xianta Jiang

Xianta Jiang

Alert button

High-Order Tensor Recovery with A Tensor $U_1$ Norm

Nov 23, 2023
Jingjing Zheng, Wenzhe Wang, Xiaoqin Zhang, Yankai Cao, Xianta Jiang

Viaarxiv icon

Synthetic Demographic Data Generation for Card Fraud Detection Using GANs

Jun 29, 2023
Shuo Wang, Terrence Tricco, Xianta Jiang, Charles Robertson, John Hawkin

Figure 1 for Synthetic Demographic Data Generation for Card Fraud Detection Using GANs
Figure 2 for Synthetic Demographic Data Generation for Card Fraud Detection Using GANs
Figure 3 for Synthetic Demographic Data Generation for Card Fraud Detection Using GANs
Figure 4 for Synthetic Demographic Data Generation for Card Fraud Detection Using GANs
Viaarxiv icon

A Novel Tensor Factorization-Based Method with Robustness to Inaccurate Rank Estimation

May 19, 2023
Jingjing Zheng, Wenzhe Wang, Xiaoqin Zhang, Xianta Jiang

Figure 1 for A Novel Tensor Factorization-Based Method with Robustness to Inaccurate Rank Estimation
Figure 2 for A Novel Tensor Factorization-Based Method with Robustness to Inaccurate Rank Estimation
Figure 3 for A Novel Tensor Factorization-Based Method with Robustness to Inaccurate Rank Estimation
Figure 4 for A Novel Tensor Factorization-Based Method with Robustness to Inaccurate Rank Estimation
Viaarxiv icon

GRIG: Few-Shot Generative Residual Image Inpainting

Apr 24, 2023
Wanglong Lu, Xianta Jiang, Xiaogang Jin, Yong-Liang Yang, Minglun Gong, Tao Wang, Kaijie Shi, Hanli Zhao

Figure 1 for GRIG: Few-Shot Generative Residual Image Inpainting
Figure 2 for GRIG: Few-Shot Generative Residual Image Inpainting
Figure 3 for GRIG: Few-Shot Generative Residual Image Inpainting
Figure 4 for GRIG: Few-Shot Generative Residual Image Inpainting
Viaarxiv icon

DcnnGrasp: Towards Accurate Grasp Pattern Recognition with Adaptive Regularizer Learning

May 11, 2022
Xiaoqin Zhang, Ziwei Huang, Jingjing Zheng, Shuo Wang, Xianta Jiang

Figure 1 for DcnnGrasp: Towards Accurate Grasp Pattern Recognition with Adaptive Regularizer Learning
Figure 2 for DcnnGrasp: Towards Accurate Grasp Pattern Recognition with Adaptive Regularizer Learning
Figure 3 for DcnnGrasp: Towards Accurate Grasp Pattern Recognition with Adaptive Regularizer Learning
Figure 4 for DcnnGrasp: Towards Accurate Grasp Pattern Recognition with Adaptive Regularizer Learning
Viaarxiv icon

Diverse facial inpainting guided by exemplars

Feb 15, 2022
Wanglong Lu, Hanli Zhao, Xianta Jiang, Xiaogang Jin, Min Wang, Jiankai Lyu, Kaijie Shi

Figure 1 for Diverse facial inpainting guided by exemplars
Figure 2 for Diverse facial inpainting guided by exemplars
Figure 3 for Diverse facial inpainting guided by exemplars
Figure 4 for Diverse facial inpainting guided by exemplars
Viaarxiv icon