Alert button
Picture for Tao Shi

Tao Shi

Alert button

GeoGalactica: A Scientific Large Language Model in Geoscience

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 31, 2023
Zhouhan Lin, Cheng Deng, Le Zhou, Tianhang Zhang, Yi Xu, Yutong Xu, Zhongmou He, Yuanyuan Shi, Beiya Dai, Yunchong Song, Boyi Zeng, Qiyuan Chen, Tao Shi, Tianyu Huang, Yiwei Xu, Shu Wang, Luoyi Fu, Weinan Zhang, Junxian He, Chao Ma, Yunqiang Zhu, Xinbing Wang, Chenghu Zhou

Viaarxiv icon

Exploring Iterative Refinement with Diffusion Models for Video Grounding

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 26, 2023
Xiao Liang, Tao Shi, Yaoyuan Liang, Te Tao, Shao-Lun Huang

Viaarxiv icon

SSLCL: An Efficient Model-Agnostic Supervised Contrastive Learning Framework for Emotion Recognition in Conversations

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 25, 2023
Tao Shi, Xiao Liang, Yaoyuan Liang, Xinyi Tong, Shao-Lun Huang

Viaarxiv icon

Identifying Reaction-Aware Driving Styles of Stochastic Model Predictive Controlled Vehicles by Inverse Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 23, 2023
Ni Dang, Tao Shi, Zengjie Zhang, Wanxin Jin, Marion Leibold, Martin Buss

Figure 1 for Identifying Reaction-Aware Driving Styles of Stochastic Model Predictive Controlled Vehicles by Inverse Reinforcement Learning
Figure 2 for Identifying Reaction-Aware Driving Styles of Stochastic Model Predictive Controlled Vehicles by Inverse Reinforcement Learning
Figure 3 for Identifying Reaction-Aware Driving Styles of Stochastic Model Predictive Controlled Vehicles by Inverse Reinforcement Learning
Figure 4 for Identifying Reaction-Aware Driving Styles of Stochastic Model Predictive Controlled Vehicles by Inverse Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Scalable Spectral Algorithms for Community Detection in Directed Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 23, 2013
Sungmin Kim, Tao Shi

Figure 1 for Scalable Spectral Algorithms for Community Detection in Directed Networks
Figure 2 for Scalable Spectral Algorithms for Community Detection in Directed Networks
Figure 3 for Scalable Spectral Algorithms for Community Detection in Directed Networks
Figure 4 for Scalable Spectral Algorithms for Community Detection in Directed Networks
Viaarxiv icon

Data spectroscopy: Eigenspaces of convolution operators and clustering

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 20, 2009
Tao Shi, Mikhail Belkin, Bin Yu

Figure 1 for Data spectroscopy: Eigenspaces of convolution operators and clustering
Figure 2 for Data spectroscopy: Eigenspaces of convolution operators and clustering
Figure 3 for Data spectroscopy: Eigenspaces of convolution operators and clustering
Figure 4 for Data spectroscopy: Eigenspaces of convolution operators and clustering
Viaarxiv icon