Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Oscar Camara

Joint data imputation and mechanistic modelling for simulating heart-brain interactions in incomplete datasets


Oct 08, 2020
Jaume Banus, Maxime Sermesant, Oscar Camara, Marco Lorenzi


  Access Paper or Ask Questions

A radiomics approach to analyze cardiac alterations in hypertension


Jul 21, 2020
Irem Cetin, Steffen E. Petersen, Sandy Napel, Oscar Camara, Miguel Angel Gonzalez Ballester, Karim Lekadir


  Access Paper or Ask Questions

ECG-DelNet: Delineation of Ambulatory Electrocardiograms with Mixed Quality Labeling Using Neural Networks


May 11, 2020
Guillermo Jimenez-Perez, Alejandro Alcaine, Oscar Camara

* 15 pages, 7 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

A Global Benchmark of Algorithms for Segmenting Late Gadolinium-Enhanced Cardiac Magnetic Resonance Imaging


May 07, 2020
Zhaohan Xiong, Qing Xia, Zhiqiang Hu, Ning Huang, Cheng Bian, Yefeng Zheng, Sulaiman Vesal, Nishant Ravikumar, Andreas Maier, Xin Yang, Pheng-Ann Heng, Dong Ni, Caizi Li, Qianqian Tong, Weixin Si, Elodie Puybareau, Younes Khoudli, Thierry Geraud, Chen Chen, Wenjia Bai, Daniel Rueckert, Lingchao Xu, Xiahai Zhuang, Xinzhe Luo, Shuman Jia, Maxime Sermesant, Yashu Liu, Kuanquan Wang, Davide Borra, Alessandro Masci, Cristiana Corsi, Coen de Vente, Mitko Veta, Rashed Karim, Chandrakanth Jayachandran Preetha, Sandy Engelhardt, Menyun Qiao, Yuanyuan Wang, Qian Tao, Marta Nunez-Garcia, Oscar Camara, Nicolo Savioli, Pablo Lamata, Jichao Zhao


  Access Paper or Ask Questions

A Radiomics Approach to Computer-Aided Diagnosis with Cardiac Cine-MRI


Sep 25, 2019
Irem Cetin, Gerard Sanroma, Steffen E. Petersen, Sandy Napel, Oscar Camara, Miguel-Angel Gonzalez Ballester, Karim Lekadir


  Access Paper or Ask Questions