Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ke Xian

Fast and Accurate Single-Image Depth Estimation on Mobile Devices, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, David Plowman, Samarth Shukla, Radu Timofte, Ziyu Zhang, Yicheng Wang, Zilong Huang, Guozhong Luo, Gang Yu, Bin Fu, Yiran Wang, Xingyi Li, Min Shi, Ke Xian, Zhiguo Cao, Jin-Hua Du, Pei-Lin Wu, Chao Ge, Jiaoyang Yao, Fangwen Tu, Bo Li, Jung Eun Yoo, Kwanggyoon Seo, Jialei Xu, Zhenyu Li, Xianming Liu, Junjun Jiang, Wei-Chi Chen, Shayan Joya, Huanhuan Fan, Zhaobing Kang, Ang Li, Tianpeng Feng, Yang Liu, Chuannan Sheng, Jian Yin, Fausto T. Benavide

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2105.07809 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Rendering Realistic Bokeh


Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Ming Qian, Congyu Qiao, Jiamin Lin, Zhenyu Guo, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Juewen Peng, Xianrui Luo, Ke Xian, Zijin Wu, Zhiguo Cao, Densen Puthussery, Jiji C V, Hrishikesh P S, Melvin Kuriakose, Saikat Dutta, Sourya Dipta Das, Nisarg A. Shah, Kuldeep Purohit, Praveen Kandula, Maitreya Suin, A. N. Rajagopalan, Saagara M B, Minnu A L, Sanjana A R, Praseeda S, Ge Wu, Xueqin Chen, Tengyao Wang, Max Zheng, Hulk Wong, Jay Zou

* Published in ECCV 2020 Workshop (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

LRF-Net: Learning Local Reference Frames for 3D Local Shape Description and Matching


Jan 22, 2020
Angfan Zhu, Jiaqi Yang, Chen Zhao, Ke Xian, Zhiguo Cao, Xin Li

* 7 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Iterative Clustering with Game-Theoretic Matching for Robust Multi-consistency Correspondence


Sep 03, 2019
Chen Zhao, Jiaqi Yang, Ke Xian, Zhiguo Cao, Xin Li


  Access Paper or Ask Questions

A Performance Evaluation of Correspondence Grouping Methods for 3D Rigid Data Matching


Jul 05, 2019
Jiaqi Yang, Ke Xian, Peng Wang, Yanning Zhang

* Extension of 3DV 2017 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Fuse Local Geometric Features for 3D Rigid Data Matching


Apr 27, 2019
Jiaqi Yang, Chen Zhao, Ke Xian, Angfan Zhu, Zhiguo Cao


  Access Paper or Ask Questions

Deep attention-based classification network for robust depth prediction


Jul 11, 2018
Ruibo Li, Ke Xian, Chunhua Shen, Zhiguo Cao, Hao Lu, Lingxiao Hang


  Access Paper or Ask Questions

Monocular Depth Estimation with Augmented Ordinal Depth Relationships


Jun 02, 2018
Yuanzhouhan Cao, Tianqi Zhao, Ke Xian, Chunhua Shen, Zhiguo Cao

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Performance Evaluation of 3D Correspondence Grouping Algorithms


Apr 06, 2018
Jiaqi Yang, Ke Xian, Yang Xiao, Zhiguo Cao

* Accepted to 3DV 2017, (Spotlight) 

  Access Paper or Ask Questions

When Unsupervised Domain Adaptation Meets Tensor Representations


Jul 19, 2017
Hao Lu, Lei Zhang, Zhiguo Cao, Wei Wei, Ke Xian, Chunhua Shen, Anton van den Hengel

* 16 pages. Accepted to Proc. Int. Conf. Computer Vision (ICCV 2017) 

  Access Paper or Ask Questions