Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Joonyoung Song

Federated CycleGAN for Privacy-Preserving Image-to-Image Translation


Jun 17, 2021
Joonyoung Song, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

PyNET-CA: Enhanced PyNET with Channel Attention for End-to-End Mobile Image Signal Processing


Apr 07, 2021
Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek

* ECCV 2020 AIM workshop accepted version 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline


Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Zhilu Zhang, Ming Liu, Haolin Wang, Wangmeng Zuo, Jiawei Zhang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Sijie Ren, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen, Yuichi Ito, Bhavya Vasudeva, Puneesh Deora, Umapada Pal, Zhenyu Guo, Yu Zhu, Tian Liang, Chenghua Li, Cong Leng, Zhihong Pan, Baopu Li, Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek, Magauiya Zhussip, Yeskendir Koishekenov, Hwechul Cho Ye, Xin Liu, Xueying Hu, Jun Jiang, Jinwei Gu, Kai Li, Pengliang Tan, Bingxin Hou

* Published in ECCV 2020 Workshops (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Denoising for Satellite Imagery using Wavelet Subband CycleGAN


Feb 23, 2020
Joonyoung Song, Jae-Heon Jeong, Dae-Soon Park, Hyun-Ho Kim, Doo-Chun Seo, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions