Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
CycleQSM: Unsupervised QSM Deep Learning using Physics-Informed CycleGAN

Dec 07, 2020
Gyutaek Oh, Hyokyoung Bae, Hyun-Seo Ahn, Sung-Hong Park, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

Continuous Conversion of CT Kernel using Switchable CycleGAN with AdaIN

Nov 26, 2020
Serin Yang, Eung Yeop Kim, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

DeepPhaseCut: Deep Relaxation in Phase for Unsupervised Fourier Phase Retrieval

Nov 20, 2020
Eunju Cha, Chanseok Lee, Mooseok Jang, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised MR Motion Artifact Deep Learning using Outlier-Rejecting Bootstrap Aggregation

Nov 12, 2020
Gyutaek Oh, Jeong Eun Lee, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline

Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Zhilu Zhang, Ming Liu, Haolin Wang, Wangmeng Zuo, Jiawei Zhang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Sijie Ren, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen, Yuichi Ito, Bhavya Vasudeva, Puneesh Deora, Umapada Pal, Zhenyu Guo, Yu Zhu, Tian Liang, Chenghua Li, Cong Leng, Zhihong Pan, Baopu Li, Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek, Magauiya Zhussip, Yeskendir Koishekenov, Hwechul Cho Ye, Xin Liu, Xueying Hu, Jun Jiang, Jinwei Gu, Kai Li, Pengliang Tan, Bingxin Hou

* Published in ECCV 2020 Workshops (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

Switchable Deep Beamformer

Sep 04, 2020
Shujaat Khan, Jaeyoung Huh, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

Unpaired Deep Learning for Accelerated MRI using Optimal Transport Driven CycleGAN

Aug 29, 2020
Gyutaek Oh, Byeongsu Sim, Hyungjin Chung, Leonard Sunwoo, Jong Chul Ye

* Accepted for IEEE Transactions on Computational Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

CycleMorph: Cycle Consistent Unsupervised Deformable Image Registration

Aug 13, 2020
Boah Kim, Dong Hwan Kim, Seong Ho Park, Jieun Kim, June-Goo Lee, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

AdaIN-Switchable CycleGAN for Efficient Unsupervised Low-Dose CT Denoising

Aug 13, 2020
Jawook Gu, Jong Chul Ye

* 12 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Two-Stage Deep Learning for Accelerated 3D Time-of-Flight MRA without Matched Training Data

Aug 04, 2020
Hyungjin Chung, Eunju Cha, Leonard Sunwoo, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

OT-driven Multi-Domain Unsupervised Ultrasound Image Artifact Removal using a Single CNN

Jul 10, 2020
Jaeyoung Huh, Shujaat Khan, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised CT Metal Artifact Learning using Attention-guided beta-CycleGAN

Jul 07, 2020
Junghyun Lee, Jawook Gu, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

Pushing the Limit of Unsupervised Learning for Ultrasound Image Artifact Removal

Jun 26, 2020
Shujaat Khan, Jaeyoung Huh, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning COVID-19 Features on CXR using Limited Training Data Sets

May 05, 2020
Yujin Oh, Sangjoon Park, Jong Chul Ye

* Accepted for IEEE Trans. on Medical Imaging Special Issue on Imaging-based Diagnosis of COVID-19 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results

May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Deep Learning for MR Angiography with Flexible Temporal Resolution

Mar 29, 2020
Eunju Cha, Hyungjin Chung, Eung Yeop Kim, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

Geometric Approaches to Increase the Expressivity of Deep Neural Networks for MR Reconstruction

Mar 17, 2020
Eunju Cha, Gyutaek Oh, Jong Chul Ye

* Accepted for IEEE JSTSP Special Issue on Domain Enriched Learning for Medical Imaging 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Denoising for Satellite Imagery using Wavelet Subband CycleGAN

Feb 23, 2020
Joonyoung Song, Jae-Heon Jeong, Dae-Soon Park, Hyun-Ho Kim, Doo-Chun Seo, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

Understanding Graph Isomorphism Network for Brain MR Functional Connectivity Analysis

Jan 10, 2020
Byung-Hoon Kim, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

Structured Low-Rank Algorithms: Theory, MR Applications, and Links to Machine Learning

Oct 27, 2019
Mathews Jacob, Merry P. Mani, Jong Chul Ye

* Accepted for IEEE Signal Processing Magazine 

  Access Paper or Ask Questions

Optimal Transport, CycleGAN, and Penalized LS for Unsupervised Learning in Inverse Problems

Sep 25, 2019
Byeongsu Sim, Gyutaek Oh, Sungjun Lim, Jong Chul Ye

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1908.09414 

  Access Paper or Ask Questions

CycleGAN with a Blur Kernel for Deconvolution Microscopy: Optimal Transport Geometry

Aug 26, 2019
Sungjun Lim, Sang-Eun Lee, Sunghoe Chang, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive and Compressive Beamforming using Deep Learning for Medical Ultrasound

Jul 24, 2019
Shujaat Khan, Jaeyoung Huh, Jong Chul Ye

* This is a significantly extended version of the original paper in arXiv:1901.01706 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Deformable Image Registration Using Cycle-Consistent CNN

Jul 02, 2019
Boah Kim, Jieun Kim, June-Goo Lee, Dong Hwan Kim, Seong Ho Park, Jong Chul Ye

* accepted for MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Boosting CNN beyond Label in Inverse Problems

Jun 18, 2019
Eunju Cha, Jaeduck Jang, Junho Lee, Eunha Lee, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

Differentiated Backprojection Domain Deep Learning for Conebeam Artifact Removal

Jun 17, 2019
Yoseob Han, Junyoung Kim, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions

Which Contrast Does Matter? Towards a Deep Understanding of MR Contrast using Collaborative GAN

May 10, 2019
Dongwook Lee, Won-Jin Moon, Jong Chul Ye

* 32 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Blind Deconvolution Microscopy Using Cycle Consistent CNN with Explicit PSF Layer

Apr 05, 2019
Sungjun Lim, Sang-Eun Lee, Sunghoe Chang, Jong Chul Ye


  Access Paper or Ask Questions