Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jianying Lin

Persia: An Open, Hybrid System Scaling Deep Learning-based Recommenders up to 100 Trillion Parameters


Nov 23, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Persia: A Hybrid System Scaling Deep Learning Based Recommenders up to 100 Trillion Parameters


Nov 15, 2021
Xiangru Lian, Binhang Yuan, Xuefeng Zhu, Yulong Wang, Yongjun He, Honghuan Wu, Lei Sun, Haodong Lyu, Chengjun Liu, Xing Dong, Yiqiao Liao, Mingnan Luo, Congfei Zhang, Jingru Xie, Haonan Li, Lei Chen, Renjie Huang, Jianying Lin, Chengchun Shu, Xuezhong Qiu, Zhishan Liu, Dongying Kong, Lei Yuan, Hai Yu, Sen Yang, Ce Zhang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

POSO: Personalized Cold Start Modules for Large-scale Recommender Systems


Aug 24, 2021
Shangfeng Dai, Haobin Lin, Zhichen Zhao, Jianying Lin, Honghuan Wu, Zhe Wang, Sen Yang, Ji Liu


  Access Paper or Ask Questions

Using Query Expansion in Manifold Ranking for Query-Oriented Multi-Document Summarization


Jul 31, 2021
Quanye Jia, Rui Liu, Jianying Lin

* https://github.com/homealim2012/QE_Mani_Summary 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Lifelong Topic Model and Manifold Ranking for Document Summarization


Jul 07, 2019
Jianying Lin, Rui Liu, Quanye Jia

* 28 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions