Alert button
Picture for Jia Wei

Jia Wei

Alert button

Unsupervised Tumor-Aware Distillation for Multi-Modal Brain Image Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Chuan Huang, Jia Wei, Rui Li

Figure 1 for Unsupervised Tumor-Aware Distillation for Multi-Modal Brain Image Translation
Figure 2 for Unsupervised Tumor-Aware Distillation for Multi-Modal Brain Image Translation
Figure 3 for Unsupervised Tumor-Aware Distillation for Multi-Modal Brain Image Translation
Figure 4 for Unsupervised Tumor-Aware Distillation for Multi-Modal Brain Image Translation
Viaarxiv icon

BEND: Bagging Deep Learning Training Based on Efficient Neural Network Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 23, 2024
Jia Wei, Xingjun Zhang, Witold Pedrycz

Viaarxiv icon

Learning Multi-Modal Brain Tumor Segmentation from Privileged Semi-Paired MRI Images with Curriculum Disentanglement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 26, 2022
Zecheng Liu, Jia Wei, Rui Li

Figure 1 for Learning Multi-Modal Brain Tumor Segmentation from Privileged Semi-Paired MRI Images with Curriculum Disentanglement Learning
Figure 2 for Learning Multi-Modal Brain Tumor Segmentation from Privileged Semi-Paired MRI Images with Curriculum Disentanglement Learning
Figure 3 for Learning Multi-Modal Brain Tumor Segmentation from Privileged Semi-Paired MRI Images with Curriculum Disentanglement Learning
Figure 4 for Learning Multi-Modal Brain Tumor Segmentation from Privileged Semi-Paired MRI Images with Curriculum Disentanglement Learning
Viaarxiv icon

TFusion: Transformer based N-to-One Multimodal Fusion Block

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 26, 2022
Zecheng Liu, Jia Wei, Rui Li

Figure 1 for TFusion: Transformer based N-to-One Multimodal Fusion Block
Figure 2 for TFusion: Transformer based N-to-One Multimodal Fusion Block
Figure 3 for TFusion: Transformer based N-to-One Multimodal Fusion Block
Figure 4 for TFusion: Transformer based N-to-One Multimodal Fusion Block
Viaarxiv icon

Unsupervised Multi-Modal Medical Image Registration via Discriminator-Free Image-to-Image Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 28, 2022
Zekang Chen, Jia Wei, Rui Li

Figure 1 for Unsupervised Multi-Modal Medical Image Registration via Discriminator-Free Image-to-Image Translation
Figure 2 for Unsupervised Multi-Modal Medical Image Registration via Discriminator-Free Image-to-Image Translation
Figure 3 for Unsupervised Multi-Modal Medical Image Registration via Discriminator-Free Image-to-Image Translation
Figure 4 for Unsupervised Multi-Modal Medical Image Registration via Discriminator-Free Image-to-Image Translation
Viaarxiv icon

Slice Imputation: Intermediate Slice Interpolation for Anisotropic 3D Medical Image Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 21, 2022
Zhaotao Wu, Jia Wei, Jiabing Wang, Rui Li

Figure 1 for Slice Imputation: Intermediate Slice Interpolation for Anisotropic 3D Medical Image Segmentation
Figure 2 for Slice Imputation: Intermediate Slice Interpolation for Anisotropic 3D Medical Image Segmentation
Figure 3 for Slice Imputation: Intermediate Slice Interpolation for Anisotropic 3D Medical Image Segmentation
Figure 4 for Slice Imputation: Intermediate Slice Interpolation for Anisotropic 3D Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

A Compact Neural Network-based Algorithm for Robust Image Watermarking

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2021
Hong-Bo Xu, Rong Wang, Jia Wei, Shao-Ping Lu

Figure 1 for A Compact Neural Network-based Algorithm for Robust Image Watermarking
Figure 2 for A Compact Neural Network-based Algorithm for Robust Image Watermarking
Figure 3 for A Compact Neural Network-based Algorithm for Robust Image Watermarking
Figure 4 for A Compact Neural Network-based Algorithm for Robust Image Watermarking
Viaarxiv icon

TarGAN: Target-Aware Generative Adversarial Networks for Multi-modality Medical Image Translation

Add code
Bookmark button
Alert button
May 19, 2021
Junxiao Chen, Jia Wei, Rui Li

Figure 1 for TarGAN: Target-Aware Generative Adversarial Networks for Multi-modality Medical Image Translation
Figure 2 for TarGAN: Target-Aware Generative Adversarial Networks for Multi-modality Medical Image Translation
Figure 3 for TarGAN: Target-Aware Generative Adversarial Networks for Multi-modality Medical Image Translation
Figure 4 for TarGAN: Target-Aware Generative Adversarial Networks for Multi-modality Medical Image Translation
Viaarxiv icon

Tips and Tricks for Webly-Supervised Fine-Grained Recognition: Learning from the WebFG 2020 Challenge

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 29, 2020
Xiu-Shen Wei, Yu-Yan Xu, Yazhou Yao, Jia Wei, Si Xi, Wenyuan Xu, Weidong Zhang, Xiaoxin Lv, Dengpan Fu, Qing Li, Baoying Chen, Haojie Guo, Taolue Xue, Haipeng Jing, Zhiheng Wang, Tianming Zhang, Mingwen Zhang

Figure 1 for Tips and Tricks for Webly-Supervised Fine-Grained Recognition: Learning from the WebFG 2020 Challenge
Figure 2 for Tips and Tricks for Webly-Supervised Fine-Grained Recognition: Learning from the WebFG 2020 Challenge
Figure 3 for Tips and Tricks for Webly-Supervised Fine-Grained Recognition: Learning from the WebFG 2020 Challenge
Figure 4 for Tips and Tricks for Webly-Supervised Fine-Grained Recognition: Learning from the WebFG 2020 Challenge
Viaarxiv icon

Inter-slice image augmentation based on frame interpolation for boosting medical image segmentation accuracy

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 31, 2020
Zhaotao Wu, Jia Wei, Wenguang Yuan, Jiabing Wang, Tolga Tasdizen

Figure 1 for Inter-slice image augmentation based on frame interpolation for boosting medical image segmentation accuracy
Figure 2 for Inter-slice image augmentation based on frame interpolation for boosting medical image segmentation accuracy
Figure 3 for Inter-slice image augmentation based on frame interpolation for boosting medical image segmentation accuracy
Figure 4 for Inter-slice image augmentation based on frame interpolation for boosting medical image segmentation accuracy
Viaarxiv icon