Alert button
Picture for Chuan Sheng Foo

Chuan Sheng Foo

Alert button

SemRoDe: Macro Adversarial Training to Learn Representations That are Robust to Word-Level Attacks

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Brian Formento, Wenjie Feng, Chuan Sheng Foo, Luu Anh Tuan, See-Kiong Ng

Figure 1 for SemRoDe: Macro Adversarial Training to Learn Representations That are Robust to Word-Level Attacks
Figure 2 for SemRoDe: Macro Adversarial Training to Learn Representations That are Robust to Word-Level Attacks
Figure 3 for SemRoDe: Macro Adversarial Training to Learn Representations That are Robust to Word-Level Attacks
Figure 4 for SemRoDe: Macro Adversarial Training to Learn Representations That are Robust to Word-Level Attacks
Viaarxiv icon

COFT-AD: COntrastive Fine-Tuning for Few-Shot Anomaly Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Jingyi Liao, Xun Xu, Manh Cuong Nguyen, Adam Goodge, Chuan Sheng Foo

Viaarxiv icon

Fine Structure-Aware Sampling: A New Sampling Training Scheme for Pixel-Aligned Implicit Models in Single-View Human Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Kennard Yanting Chan, Fayao Liu, Guosheng Lin, Chuan Sheng Foo, Weisi Lin

Figure 1 for Fine Structure-Aware Sampling: A New Sampling Training Scheme for Pixel-Aligned Implicit Models in Single-View Human Reconstruction
Figure 2 for Fine Structure-Aware Sampling: A New Sampling Training Scheme for Pixel-Aligned Implicit Models in Single-View Human Reconstruction
Figure 3 for Fine Structure-Aware Sampling: A New Sampling Training Scheme for Pixel-Aligned Implicit Models in Single-View Human Reconstruction
Figure 4 for Fine Structure-Aware Sampling: A New Sampling Training Scheme for Pixel-Aligned Implicit Models in Single-View Human Reconstruction
Viaarxiv icon

MoDA: Modeling Deformable 3D Objects from Casual Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2023
Chaoyue Song, Tianyi Chen, Yiwen Chen, Jiacheng Wei, Chuan Sheng Foo, Fayao Liu, Guosheng Lin

Figure 1 for MoDA: Modeling Deformable 3D Objects from Casual Videos
Figure 2 for MoDA: Modeling Deformable 3D Objects from Casual Videos
Figure 3 for MoDA: Modeling Deformable 3D Objects from Casual Videos
Figure 4 for MoDA: Modeling Deformable 3D Objects from Casual Videos
Viaarxiv icon

Probably Approximate Shapley Fairness with Applications in Machine Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 01, 2022
Zijian Zhou, Xinyi Xu, Rachael Hwee Ling Sim, Chuan Sheng Foo, Kian Hsiang Low

Figure 1 for Probably Approximate Shapley Fairness with Applications in Machine Learning
Figure 2 for Probably Approximate Shapley Fairness with Applications in Machine Learning
Figure 3 for Probably Approximate Shapley Fairness with Applications in Machine Learning
Figure 4 for Probably Approximate Shapley Fairness with Applications in Machine Learning
Viaarxiv icon

Revisiting Pretraining for Semi-Supervised Learning in the Low-Label Regime

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2022
Xun Xu, Jingyi Liao, Lile Cai, Manh Cuong Nguyen, Kangkang Lu, Wanyue Zhang, Yasin Yazici, Chuan Sheng Foo

Figure 1 for Revisiting Pretraining for Semi-Supervised Learning in the Low-Label Regime
Figure 2 for Revisiting Pretraining for Semi-Supervised Learning in the Low-Label Regime
Figure 3 for Revisiting Pretraining for Semi-Supervised Learning in the Low-Label Regime
Figure 4 for Revisiting Pretraining for Semi-Supervised Learning in the Low-Label Regime
Viaarxiv icon

Open-Set Semi-Supervised Learning for 3D Point Cloud Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
May 02, 2022
Xian Shi, Xun Xu, Wanyue Zhang, Xiatian Zhu, Chuan Sheng Foo, Kui Jia

Figure 1 for Open-Set Semi-Supervised Learning for 3D Point Cloud Understanding
Figure 2 for Open-Set Semi-Supervised Learning for 3D Point Cloud Understanding
Figure 3 for Open-Set Semi-Supervised Learning for 3D Point Cloud Understanding
Figure 4 for Open-Set Semi-Supervised Learning for 3D Point Cloud Understanding
Viaarxiv icon

Incentivizing Collaboration in Machine Learning via Synthetic Data Rewards

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 17, 2021
Sebastian Shenghong Tay, Xinyi Xu, Chuan Sheng Foo, Bryan Kian Hsiang Low

Figure 1 for Incentivizing Collaboration in Machine Learning via Synthetic Data Rewards
Figure 2 for Incentivizing Collaboration in Machine Learning via Synthetic Data Rewards
Figure 3 for Incentivizing Collaboration in Machine Learning via Synthetic Data Rewards
Figure 4 for Incentivizing Collaboration in Machine Learning via Synthetic Data Rewards
Viaarxiv icon

Semi-supervised classification of radiology images with NoTeacher: A Teacher that is not Mean

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 10, 2021
Balagopal Unnikrishnan, Cuong Nguyen, Shafa Balaram, Chao Li, Chuan Sheng Foo, Pavitra Krishnaswamy

Figure 1 for Semi-supervised classification of radiology images with NoTeacher: A Teacher that is not Mean
Figure 2 for Semi-supervised classification of radiology images with NoTeacher: A Teacher that is not Mean
Figure 3 for Semi-supervised classification of radiology images with NoTeacher: A Teacher that is not Mean
Figure 4 for Semi-supervised classification of radiology images with NoTeacher: A Teacher that is not Mean
Viaarxiv icon

Label-Efficient Point Cloud Semantic Segmentation: An Active Learning Approach

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2021
Xian Shi, Xun Xu, Ke Chen, Lile Cai, Chuan Sheng Foo, Kui Jia

Figure 1 for Label-Efficient Point Cloud Semantic Segmentation: An Active Learning Approach
Figure 2 for Label-Efficient Point Cloud Semantic Segmentation: An Active Learning Approach
Figure 3 for Label-Efficient Point Cloud Semantic Segmentation: An Active Learning Approach
Figure 4 for Label-Efficient Point Cloud Semantic Segmentation: An Active Learning Approach
Viaarxiv icon