Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Cheng Ji

Cheng Ji

Beihang University

Attribute-Consistent Knowledge Graph Representation Learning for Multi-Modal Entity Alignment


Apr 04, 2023
Qian Li, Shu Guo, Yangyifei Luo, Cheng Ji, Lihong Wang, Jiawei Sheng, Jianxin Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Survey on Pretrained Foundation Models: A History from BERT to ChatGPT


Feb 18, 2023
Ce Zhou, Qian Li, Chen Li, Jun Yu, Yixin Liu, Guangjing Wang, Kai Zhang, Cheng Ji, Qiben Yan, Lifang He, Hao Peng, Jianxin Li, Jia Wu, Ziwei Liu, Pengtao Xie, Caiming Xiong, Jian Pei, Philip S. Yu, Lichao Sun

Add code

* 97 pages, 16 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Unbiased and Efficient Self-Supervised Incremental Contrastive Learning


Jan 28, 2023
Cheng Ji, Jianxin Li, Hao Peng, Jia Wu, Xingcheng Fu, Qingyun Sun, Phillip S. Yu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Type Information Utilized Event Detection via Multi-Channel GNNs in Electrical Power Systems


Nov 15, 2022
Qian Li, Jianxin Li, Lihong Wang, Cheng Ji, Yiming Hei, Jiawei Sheng, Qingyun Sun, Shan Xue, Pengtao Xie

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Position-aware Structure Learning for Graph Topology-imbalance by Relieving Under-reaching and Over-squashing


Aug 17, 2022
Qingyun Sun, Jianxin Li, Haonan Yuan, Xingcheng Fu, Hao Peng, Cheng Ji, Qian Li, Philip S. Yu

Add code

* Accepted by CIKM 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Curvature Graph Generative Adversarial Networks


Mar 03, 2022
Jianxin Li, Xingcheng Fu, Qingyun Sun, Cheng Ji, Jiajun Tan, Jia Wu, Hao Peng

Add code

* Accepted by Web Conference (WWW) 2022 

   Access Paper or Ask Questions

Graph Structure Learning with Variational Information Bottleneck


Dec 16, 2021
Qingyun Sun, Jianxin Li, Hao Peng, Jia Wu, Xingcheng Fu, Cheng Ji, Philip S. Yu

Add code

* Accepted by AAAI 2022, Preprint version with Appendix 

   Access Paper or Ask Questions

HADFL: Heterogeneity-aware Decentralized Federated Learning Framework


Nov 16, 2021
Jing Cao, Zirui Lian, Weihong Liu, Zongwei Zhu, Cheng Ji

Add code

* Accepted by DAC 2021 

   Access Paper or Ask Questions

ACE-HGNN: Adaptive Curvature Exploration Hyperbolic Graph Neural Network


Oct 15, 2021
Xingcheng Fu, Jianxin Li, Jia Wu, Qingyun Sun, Cheng Ji, Senzhang Wang, Jiajun Tan, Hao Peng, Philip S. Yu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

HeteSpaceyWalk: A Heterogeneous Spacey Random Walk for Heterogeneous Information Network Embedding


Sep 07, 2019
Yu He, Yangqiu Song, Jianxin Li, Cheng Ji, Jian Peng, Hao Peng

Add code

* CIKM 2019 

   Access Paper or Ask Questions